در حدود سه صد تن محکوم به اعدام در افغانستان

Posted on at


کیفر مرگ یا اعدام چی را می گویند و دادگاه ها این کیفر را برای چی کسانی صادر می کنند و شیوه‌های عملی ساختن این کیفر در کشور ما چی گونه استند، در زندان های کشور چند نفر انتظار عملی شدن کیفر مرگ را می کشند؟ در این گزارش  به این موضوعات پرداخته  ایم.


با آن که کیفر اعدام در بسیاری از کشور های جهان اجرا نمی شود اما شصت و شش کشور جهان کیفر اعدام را عملی  می سازند. چنانکه چین با بیشترین مجازات اعدام در جایگاه نخست قرار داد بر بنیاد گزارش ها پارسال  چین با اعدام شمار زیادی از از محکوم شده گان جایگاه نخست را در جهان گرفت/ پارسال در حدود سه صد و چهارده تن در ایران/ یک صدو بیست و نه تن در عراق/ هفتاد و نه تن در عربستان/ چهل و پنج تن در نه ایالات ایالات متحد امریکا و بیست و هشت تن نیز در یمن اعدام شده اند / یعنی چین/ ایران/ عراق/ عربستان سعودی/ امریکا و یمن به ترتیب در جایگاه های نخست تا ششم قرار دارند//// و اما در افغانستان در دوازده سال اخیر حکم اعدام به ندرت انجام شده است/شیوه های اعدام در هر کشور متفاوت است در افغانستان تیرباران و یا حلق اویز شیوه های اعدام استند.


 پس از سرنگونی رژیم طالبان در کشور در حدود چهل تن  اعدام شده اند


سال 1382 یک تن


در 1385  پانزده تن


1386 سه تن


1390 بیست و یک تن


1392 دو تن اعدام شده اند...


در میان کسانی که حکم اعدام بر آنان صادر شده است، کسانی هم بوده اند که یا عفو شده اند و یا از زیر چوبه دار گریخته اند.


چند سال پیش تیمور یک آدم ربای مشهور هنگام اجرای حکم اعدام فرار کرد و این کار انتقادهای بسیاری را در برابر نهادهای قضایی کشور برانگیخت.


بربیناد امار های دادگاه عالی افغانستان در حال حاضر در حدود سه صد تن محکوم به اعدام استند و انتظار دارند تا رئیس جمهور کرزی حکم نهایی را در بارۀ انان صادر کند، ریاست زندان ها و بازداشت گاه های کشور می گوید که شمار محکوم شده گان به کیفر اعدام یک صد و هفتاد و چهار تن می رسد و  این محکوم شده گان به قتل / تجاوز و هراس افگنی مجرم شناخته شده اند.


پرونده های این محکوم شده گان به کیفر اعدام مدت ها است که برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شده است اما تا کنون رئیس جمهور کرزی این پرونده ها را توشیح نکرده است و این افراد در انتظار مرگ در زندان ها به سر می برند


در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان از توشیح نشدن حکم اعدام این مجرمان اظهار نگرانی می کنند و از رئیس جمهور کرزی می خواهند تا حکم این مجرمان را توشیح کنند ،این نماینده گان می گویند که اجرای مجازات اعدام برای کسانی که از سوی دادگاه های سه گانه به حیث مجرمان خطرناک شناخته شده اند، آمار جرم ها را کاهش می دهد.


در حالی که از وجود فساد در نهاد های عدلی و قضایی کشور سخن گفته می شود و اعتماد ها نسبت به این نهاد ها در میان برخی از مردم کشور کم رنگ شده است. برخی از اعضای مجلس نماینده گان از رهایی سه هراس افگن که به اعدام محکوم شده بودند از سوی حکومت خبر می دهند و این کار حکومت را به شدت انتقاد می کنند/،این نماینده گان خواهان اجرای حکم اعدام برای مجرمانی استند که تهدید برای امنیت کشور گفته می شوند و نیز مرتکب جرم های جنایی شده اند.


از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهاد های عدلی و قضایی می خواهد تا پرونده های آن مجرمانی را که به اعدام محکوم شده اند به گونه دقیق بررسی کنند/ در همین حال اعضای مجلس نماینده گان در حالی که از وجود فساد در نهاد های عدلی و قضایی نگران استند اما صدور حکم اعدام را از سوی نهاد های قضایی در کشور را زیر پرسش نمی برند.


پیش از این اجرای حکم اعدام در کشور با انتقاد های شدید نهاد های مدافع حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است/ اما بسیاری از مردم با دید مثبت به عملی شدن حکم اعدام، خواهان عملی سازی این حکم برای هراس افگنان و مجرمان خطرناک استند.  سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را " سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر" تعریف کرده است. سازمان همبستگی جهان در برابر مجازات اعدام در سال دوهزارو دو میلادی روز دهم ماه اکتبر را به عنوان " روز جهانی مبارزه با اعدام" اعلام کرد و هدف از نام گذاری این روز افزایش آگاهی مردم جهان در باره مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات در جهان است. از سویی هم سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را "قتل های سازمان یافته دولتی" می داند. پس از سال دوهزارو دو مجازات اعدام در بسیاری کشور های اروپایی لغو شده است.About the author

160