اتحاد

Posted on at


 


اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی  وخانوادگی اهمیت زیاد دارد .ودین اسلام نیز انسانها را به اتحاد امر نموده است



 


.ملتی که دچار نفاق ، تفرقه ،اختلافات نزادی ،قومی ،زبانی ،مذهبی ومنطقوی باشد .با مشکلات وبد بختی های زیادی روبرومی گردد.بر خلاف اگر در بین مردم یک کشور اتحاد واتفاق داشته باشد هرگز به شکست وذلت مواجه نگردیده وبه پیشرفت های زیادی نایل میگردد .


 



ما باید با همه اقوام ساکن در وطن خود چون هزاره ،تاجیک ،پشتون ،هزاره ،بلوچ ،ترکمن وغیره اقوام وحدت ودوستی خود را حفظ نموده ونگذاریم تا دشمنان افغانستان عزیز ،در بین ما تفرقه بیندازند ، همین قسم در چهار چوب خانواده ، مکتب محیط کار ومحیط زیست اتحاد را در نظر گرفته وبا اطرافیان خود عطوفت ومهربانی برخورد نماییم وهیچگاه به آنها ضرر نرسانیم تا همیشه خود ما ومردم ما به هر کار موفق باشیم.



About the author

160