ما چرا از کامپیوتر استفاده میکنم ؟

Posted on at


ما چرا از کامپیوتر استفاده میکنم ؟



همان طور که میدانید امروزه جهان با پیشرفت های روز افزون خویش ما را در انجام عملیه مان کمک شایانی نموده است که یکی از این پیشرفت ها همانا کامپیوتر می باشد در این مقاله قصد دارم تا هدف از استفاده و نیاز انسان به این صندوقچه جادویی را مورد برسی قرار دهم تا شما هم درین مورد معلومات کافی را کسب کنید. برای روشن شدن این موضوع من در این باب نظر چندی از دوستانم را جویا شدم تا دیدگاه آنان را درین مقاله انعکاس دهم امید مورد توجه تان قرار بگیرد.


           ما به خاطری از کامپیوتر استفاده می کنم که انسان قادر به محاسبات کوچک و محدود می باشد در عین تجزیه و تحلیل محاسبات بزرگ از عهده انسان بر نمآید ،بناً ما از کامپیوتر برای محاسبه مقدار های بزرگ و دقیق استفاده میکنم.


 


            می توانم از طریق کامپیوتر از کتاب های الکترونیکی را مورد مطالعه قرار دهیم که بسیار ساده و در عین حال ما را در صرفه جویی از خرید کتاب بشکل سخت افزار باز می دارد و هزینه مورد توجه را خرج خرید کتاب های الکترونیکی نمی کنم و می توانم از کتب های بیشتری به هزینه کم نهایت استفاده را ببریم.


 


            یکی از جمله هدف های خیلی بزرگ استفاده از کامپیوتر به نظر من این است که امروزه تمامی کارکرد انسان ها اعم از دفتری یا خانه و محل کار به نحوی با کامپیوتر در ارتباط است پس بناً ما برای سهولت در کار های مان هم شده از کامپیوتر استفاده می کنم ، تا اینکه هم کار های مان رونق بیشتری گرفته و از ضایع شدن وقت جلوگیری گردد.


 


اگر از حقیقت نگذریم در تمام مراحل این وسیله بسیار مفید است چون تا قبل از کشف کامپیوتر بعضی از کتاب های مقدس را در قفسه های کتاب که شاید مشکلاتی به بار می آورد نگهداری میکردند اما امروزه این وسیله باعث در حافظه آن بیش از هزار جلد کتاب های از قبیل کتابهای فلسفی ، علمی ،دیوانهای اشعار و همچنان می توان کتاب پاک خداوند(ج) قرآنکریم را در آن واریز نموده و برای انتقال سهولت آنرا با خود داشت.


 


           کامپیوتر وسیله برای آسانی کار ها است، چنانچه در قدیم اگر کسی مسافر می بود سالها باید انتظار نامه رسان را می کشید که احوال خانواده و اقوام خود را می دانست ولی امروزه با استفاده از همین کامپیوتر می توانم با آن در لحظه ای با خانواده و اقوام خود احوال پرسی نموده و از حال آنها آگاهی حاصل نمایم.


 


          یکی دیگر از استفاده های که کامپیوتر کار ما را راحتر می سازد این است که بخاطر نگارش کتب چاپی و پخش مجلات ، پیش برد کارهای اداری به شیوه پیشرفته ، طرح و راه اندازی انواع کارهای چاپی و موارد بسیار دیگر از کامپیوتر استفاده میگردد که باعث سهولت در کار انسانها شده است.


 


          کامپیوتر میلیون ها بار بیشتر از انسانها می تواند اطلاعات را در خود ذخیره نماید و حتا می تواند اطلاعات را بین دیگر کامپیوتر ها به اشتراک بگذارد که این در کامپیوتر با داشتن وسیله بنام (مودم) امکان پذیر می گردد و می تواند مانند خطوط تلیفون ما را به یکدیگر وصل نماید و به این پیشرفت که امروزه تمام جهان را فرا گرفته شبکه جهانی اینترنت می گویند.


 


          و بلاخره اینکه چون در جهانی مملو از تکنالوژی های قرار داریم که تمام امور ما به آن وابسته است نیاز به استفاده از کامپیوتر داریم.


 



About the author

160