فکر و اندیشه

Posted on at


فکر و اندیشه!


آیا به نظر شما فکر و اندیشه زاده طبیعت و ذاتی هر موجود زنده بخصوص انسان هاست؟؟؟


                    


بلی این پدیده از ابتدایی خلقت هر انسان همراه با او متولد گردیده و به مرور زمان همگام با رشد فزیکی هر فرد رشد فکری وی هم ارتقا یافته که این رشد فکری مکان، زمان دقیق را نمی شناسد، یعنی که تا چه وقت رشد و نمو یافته و بعد کی متوقف میشود معلوم نیست، که از جهتی این بستگی به بکار انداختن فکر انسان ها نیز دارد، که آیا فکر خویشتن را در یک نقطه توقف داده  و یا اینکه میخواهند آنرا انکشاف بدهند.بلی ما زمانیکه در باره کدام چیزی غور و تفکر میکنیم و یا در باره کدام مطلبی تحقیق نموده تا به آن چیزیکه مقصد و مطلوب ماست برسیم و آنر بدست آوریم ، به همان اندازه دید قوی فکری مغز ما نسبت به اشیایی ماحول مان بازتر میگردد.


چون  ما از حد معمول روزانه بیشتر در حال تفکر امور هستیم، پس این به اختیار خودمان نیز هست که چطور در مورد یک مشکل فکر کنیم و به نتیجه برسیم و یا اینکه بدون فکر عمل کنیم که ممکن نتیجه عکس دهد به آینده.یعنی میتوان گفت: با تفکر روی مسائل و مشکلات روز مره میتوان قوه ای فکر خود را از نقطه ای که در آن قرار دارد را ارتقا داده و بینش خود را نسبت به اشخاص، اشیا و یا مشکلات بالا ببریم  که همانا موفقیت در زندگی نامیده میشود.بیایید تا اندکی بیشتر غور کنیم:  الله تبارک و تعالی بزرگترین نعمت که همانا قوه تفکر است را به انسان داده تا خود فکر و تصمیم گرفته و مسیر زندگی خویش را تعین کند. چنانچه میفرماید: («ِعمَلُو ما ِشئتمٔ») یعنی هر آنچه خواهید انجام دهید. پس یعنی الله متعال انسان را با دادن قوه تفکر خودمختار گردانیده تا خود تعین کند که را خیر، فلا و خوشبختی و کامیابی دنیا و آخرت را میگزیند یا راه شرک، بدبختی، گمراهی که سر انجامش ناکامیست.برای تمامی برادران و خواهران مسلمان خود نعمت فکر و اندیشه را از بارگاه رب العزت آرزو میکنم.پایان


با سپاس فراوان


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160