یکجا شدن شاگردان با فضای مجازی و آموزش پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز:

در سلسله برنامه های این هفته لیسه مله جلالی٬ شاگردان این لیسه با شور و علاقه درسها را به پیش بردند٫ و توانستند از آموزشهای شان بهره کافی راببرند, با این علاقه خود به استاد خویش نیز قوت قلب بوده اند. در این هفته شاگردان زیادی نیز برای ثبت نام آمدند و خواستار شرکت در این پروسه بودند.

در جریان هفته شاگردان توانستند با برنامه های جانبی windows از جمله: Startbatton,taskbar,control panal آشنایی پیدا کرده و با استفاده بهتر از این پروگرامها آشنایی پیدا کنند.

شاگردان این مکتب قبل از آشنایی با پروگرامها به گفته خودشان٬ همیشه در حسرت یادگیری و آموزش کامپیوتر بوده اند و قبل از آن این آزادی را نداشته اند تا اندیشه های شان را بیان کنند٬ اما حالا دفتر افغان سیتادل توانست با ابتکاری در این پروسه و با کمک خود مکاتب و مدیره ها برنامه موفقی را راه اندازی کنندو شاگردان بتوانند مفکوره های شان را منتشر کنند.

این دفتر با امکاناتی که دراختیار مکاتب گذاشته اند و با مقدار پولی برنامه موفقی را در طول این چند سال اخیر به ثبت رسانده اند.

با آموزش این برنامه و با راه اندازی صفحه فلم انکس و رسانه های اجتماعی افراد زیادتری جذب این پروگرامها شده اند, و با استفاده بهتر از این امکانات شاگردان حتی میتوانند از طریق بلاگ نویسی خویش کسب درآمد نمایند.

 

 به امید آنکه دختران افغان بتوانند در یک چنین برنامه هایی موفقانه اشتراک ورزند و سطح ارتقای ذهنیت ایشان نیز بالا برده شود.

تشکر 

و همچنان میتوانید با این پسوند با صفحه شخصی فلم انکس من یکجا شوید: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 775
160