معادن افغانستان:

Posted on atمعادن افغانستان یکی ازمعدودترین عرصه هایی است که تاکنون دست نخورده بجا مانده است.ودلیل اینکه چرا این معادن دست نخورده باقی مانده است این است که جنگهایی که در دهه اخیر اتفاق افتاده است باعث شده که ازین معادن استفاده خاصی نشود.جنگهایی که هر چیز که بر سر راه شان بود ازبین میبرد.ولی این جنگ ها بر معادن افغانستان تاثیر منفی نداشته است چرا که معادن هنوز هم بجای خود هستند.طبق آمارهایی که اخیراً از سوی زمین شناسان بین المللی داده شده است،افغانستان دارای معادن سرشاری ازمس،طلا،گاز،اورانیم،آهن،ذغال،مرمر وغیره... میباشد.که ارزش آن به میلیاردها دالر میرسد.دولت افغانستان بعداز تحقیقاتی که داشته است اعلان کرده که بیش از 1400 منطقه را کشف کرده است که دارای ذخایر زیرزمینی اند که اگر این معدان استخراج شود،میتوانداقتصاد افغانستان را ازین رو به آنرو کند.تاحال پنج منطقه با ارزش در تمام کشور درحال استخراج است مانند: معدن آهن حاجی گک درولایت بامیان،معدن مس درولایت لوگر،معدن طلا در ولایت غزنی،معدن مس عینک که در ولایت لوگر که دومین معدن بزرگ مس عینک در جهان به  شمار میرود، ومعادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که در ولایات شمالی افغانستان هستندوجود دارد.طبق برنامه ریزی هایی که دولت افغانستان داشته است میگوید: اگر این معادن بصورت شفاف استخراج شوند میتواند تا سال 2016 به یک و نیم میلیارد دالر برسد که این پول انگفت برای چندین سال میتواند پنجاه درصد بودجه کشور را تامین کند و ناگفته نماند که بیش از 550 هزار شغل در پهلوی خود بوجود می آورد.اما چرا این معادن به نفع افغانستان استخراج نمیشوند؟! این یک سوال بزرگ در ذهن تمام مردم افغان است که هنوز جواب درست برای آن ارائه  نشده است......... About the author

160