پیشرفت زنان در عرصه فن آوری و اقتصاد پایدار

Posted on at


برای بلند بردن سطح علمی و دانش یک جامعه نیاز به یک سلسله  روش ها و برنامه هایی داریم تا بتوانیم کشور خود را از فقر تحصیلی نجات دهیم. کشوری که بعد از سال ها جنگ و ویرانی نیاز به آبادی و پیشرفت دارد. نیاز دارد تا همانند دیگر ممالک از نظر تحصیلی  و فرهنگی در سطح دنیا مطرح شود. و اما چگونه میتوانیم ازدانش خود استفاده کنیم؟


کسانی که پیشرفت کردند همواره کوشیدند تا  راز موفقیت خود را با دیگران به اشتراک بگذارند تا دیگران هم شیرینی موفقیت را بچشند. افکار و نظریات خود را با دیگران یکجا کردند. راه حل ها و برخی سهولت هایی برای دیگران هم فراهم کردند. تا بهتر و آسان تر بیاموزند. یکی از این راه های مفید و موثر استفاده از شبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن نظرات میباشد.برخی از مکاتب اناث هرات هم با همکاری دفتر افغان سیتادل و بنیاد بانوان انکس تحت پوشش این دفتر و بنیاد قرار گرفت و شاگردان میتوانند تا از نظرات دیگران استفاده کنند و هم چنین بر علاوه ی شبکه ها اجتماعی  با برخی از برنامه های کامپیوتری اشنا گردند. و از این طریق یک درآمد اقتصادی داشته باشند.در مکتب محجوبه ی هروی هم همانند 9 مکتب دیگر که تحت پوشش این سازمان است. شاگردان مشغول به یادگیری فلم انکس هستند و چون صنف تازه اغاز گردیده شاگردان مشغول به یادگیری برنامه ی ویندوز هستند و این هفته هم شاگردان با برخی از برنامه های ویندوز اشنایی پیدا کردند. بر علاوه ی آموزش ویندوز شاگردان با برخی از نکات و روش های مقاله نویسی آشنا گردیدند. در 10 دقیقه ی اخیر هر صنف هر شاگرد موظف به نوشتن یک مقاله بر اساس موضوع تعیین شده گردید.مقاله هایی که از هر نظر درست  بود مورد تشویق قرار گرفت. و این هفته هم مانند دیگر هفته ها نظریات شاگردان در رابطه با فلم انکس گرفته شد و همه ی شاگردان با علاقه مندی خاصی هر روز به صنف حاضر میشوند و روز به روز علاقه مندی آنان نسبت به نوشتن زیادتر میگردد. حال وسیع تر مینویسند و از واژه های زیباتری در مقالات خود استفاده مینمایند.ارزیابی شاگردان هر پنج شنبه صورت میگیرد و این هفته هم از شاگردان امتحان اخذ شد و نتایج امتحان رضایت بخش بود.


و همچنان برای عضو شدن همرای صفحه شخصی فلم انکس من میتوانید به این پسوند یکجا شوید:http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool 


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160