يادداشت هاي يك دوست

Posted on at


يادداشت هاي يك دوست

 

هيچ مشكلي هميشه باقي نمي ماند،  حتا هيچ مشكلي را تحت تاثير خود زندگي تان قرار نمي دهيد. اگر ما دست به كار هاي مثبت بزنيم و تلاش كنيم،  بايد مشكل را از سر بگذرانيم. من هميشه با خود فكر ميكنم كه زندگي فعلي هرقدر كه مشكل و وحشتناك باشد، در مقابل او چيز هاي دارم كه ميتوانم ان مشكل را رفع كنم و شكر گذار باشم.  مثلا: دو نفر هم ديگر را دوست دارند انها مي توانند كه از حواس پنجگانه خود استفاده كنند، همچنان انها مي تونند بخاطر محكم نگهداشتن رابطه خود از هواي تازه استفاده كنند. كه اين كار باعث ميشود كه ياداشت هاي كه دارند توجه زياد تر داشته باشند. هم  ما بايد هميشه به  جاي اين كه مشكلات را زياد تر كنيم بايد به راه حل مشكلات فكر كنيم و بايد به ياد بياوريم كه هيچ مشكلي نداريم، كه در تمام عمر ان مشكلات با ما باشد. حتا اگر در همين وقت چنين به نظر برسد.  

 

 

در ان وقت بود كه من به اين نتيجه رسيدم كه نبايد به مشكلات مالي و روحي فعلي فكر كنم  كه باعث تبا شدن زندگي من شود. بعدا من به اين فكر افتادم كه هيچ عيبي ندارم، بلكي من در ان وقت در دوران بدي زندگي خود بودم. اگر دانه هاي را كه كاشتم و به پرورش انها مصروف بودم، يعني اين كه زمستاني است كه فرداي ان روز اول بهار است.  در ان وقت است كه من تلاش هاي كه كردم ظاهر بي حاصل به نظر مي رسيد. يك روز ني يك روز خواهم چيد.  هم چنان به اين نتيجه رسيدم كه اگر من بار بار يك كار را تكرار كنم،  بايد انتظار اوردن نتيجه اي  بهتر نباشم،  اين كار بسيار اشتباه است. من بايد دست به كار ديگري ميزدم و ان را ادامه ميدادم تا منتظر نتايج زياد تر و دلخواه خود مي بودم.  

 

 

 

من براي شما دوستان يك پيام ساده اي دارم. اگر شما هميشه به قلب تان رجوع كنيد شما ان را به مانند حقيقت خواهيد يافت.  اگر شما كار هاي كه بي معني و بي مفهوم باشد انها را انجام دهيد ولو كه ان كار ها هم بي اهميت به نظر برسند باز هم جاي خود را دارند. اگر براي كسي معلوم هم نشود كه شما  چي كار را انجام داديد بايد افسوز هيچ چيزي را نخوريد، چرا كه جانب مقابل قوه درك اش ظعيف است. پس شما تواناي هر كاري را داريد مهم اين نيست كه كسي بفهمد،   مهم اين است كه شما كار را انجام داديد.

 

 

نویسنده: انوش بارکزی  

 

 About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160