د زده کوونکو پرته د مرز اړیکه د اجتماعی رسانو او انکس فلم سره

Posted on at


زموږ ګران هیواد افغانستان وروسته د څو کالو جګړو نه پرمختک ته اړتیا لری ترڅو چی لکه د نړی نورو هیوادنو غوندی په نړی کی مطرح شی. د دغه ګران هیواد ځوانان لکه د نړی نور هیوادونو غوندی پرمختک وکړی او مګر څرنکه کولی شی دغه موفقیت لاسته راوړی او کومی لاری د دغه ستونزو حل کولو لپاره شته دی؟د زده کونکو فکر کچی پورته وړلو په خاطر باندی باید د موثره لارو نه کار واخلو ځکه چی د یو هیواد ځوان د  هماغه هیواد راتلونکه ده. د افکارو او نظرونو شریک کول د ټولنۍ نورو خلکو سره د یو ټولنۍ فکر او علمی برخی پرمختک کی ډیر مهمه رول لوبوی. اجتماعی رسانی هم یو ډیر ښه مثال د فکرونو شریک کولو نه په ټولنه کی دی. په نیکمرغه توکه اوس دارنکه شرایط آماده شوی دی چی زده کونکی کولی شی د رسانو نه په ښه توکه کار واخلی او په ښه توکه یی زده کړی. د افغان سیټادل شرکت او انکس ښځی بنیاد زیارونو پر اساس باندی اوس زده کونکی کولی شی خپل ځینی ستونزی حل کړی او د خپل وخت نه په ښه توکه کار واخلی.هغه د کامپیوټر او انترنټ ټولګیان چی په محجوبه هروی ښوونځی کی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه جوړ شوی وو زده کونکی په ډيره مینه باندی په دغه ټولګیانو کی ګډون کوی او هره ورځ په ښه توکه هغوی ته درس ورکول کیږی او په دغه اونۍ کی هغوی ته د وینډوز پروګرام درس ورکړل شولو.او هم د زده کونکی د ویل شوی درسونو نه آزموینه ونیول شوله. او هم هره ورځ د زده کونکو لیکل شوی مقالی لیدل کیږی او د ستونزو په اړه یی ورته معلوماتو ورکولو کیږی او ښی مقالی د ټول مقالو نه ټاګل کیږی او زده کونکو ته لوستل کیږی. او هم د ټولګی په آخر وخت کی د ټولو زده کونکی د درس او ستونزو په اړه یی نظر اخیستل کیږی او زده کونکی د افغان سیتادل او انکس فلم نه یی ډیره مننه کوله چی دارنکه وخت یی هغوی ته چمتو کړی دی.او هم بخښنه غواړم زما د مختنی مقالو لوستلو لپاره لاندی لینک ته ورشی: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160