ناسپاسی بنده و مهر خداوندج

Posted on at


 


بعضی وقت ها است که انسان خیلی ساده میشود ساده تراز کودک


گاهی که با خودم می  اندیشم آنقدربعضی موضوعات برایم عجیب و مبهم است که نمیتوانم اندک قضاوت در آن مورد نمایم


واقعا" صبر و مهربانی خداوندج بی نهایت است ما در حالت نادانی چقدر اشتباهات را مرتکب میشویم چه کار های را که انجام نمیدهیم با چشم ، زبان ، گوش ، دست و پا


 


و بعد از انجام آنقدر زشتی ها باز هم اعضای ما سالم میماند و خداوندج آنها را از نمی ستاند وقتی عقل مان کامل شد به این اندیشه میشویم که عجیب است تا اکنون دست ها وپا ها و دیگر اعضای ما و سلامت سر جایش است عجب صبری دارد خدا !


با وجودی که میدانیم کار ما اشتباه است و منع گردیده نباید آن را  مرتکب شویم ولی مرتکب میشویم پی همان زشتی خراب کارانه و ویرانگر میرویم و بسیاری از سنگینی ها را در شانه های خود حس میکنیم سنگینی حقوق دیگران ،سنگینی  حق اجتماع ،خانواده و سنگینی گناه ، اما باز هم باز هم میل به زشتی ها داریم ما انسان ها عجیب موجوداتی هستیم خود مان خوبی خود را دوست نداریم همیشه باید زجر بکشیم از سبب انجام کار های بد که خود مان انجام میدهیم حق دیگران را ضایع میسازیم


 .


چی وجدانی و چی محکمه ی درونی ی داریم!؟


 که خیلی هم عادل است  طرفدار زشتی ها نیست ولی زمانی که مرد انگیزه برای کار بد پیدا میشود .


جوانی برای ما یک فرصت است بخاطر خوش گذرانی چون اگر رفت دوباره بر نمیگردد پس باید از این بهار استفاده کرد تا میتوانیم شهوت رانی نماییم ، خدا را فراموش کنیم هنوز بعضی حرفهای فسق و منافقین را نیز در برابر دین ابراز نماییم


باز هم شاهد مهربانی خداوندج هستیم همین که آسمان تا اکنون بر سر ما ایستاد است و مارا زیر نمیگیرد از نهایت مهربانی پروردگار ماست .


چه عصری ؟ خود فراموش ، خانواده فراموش و بلاخره خدا هم فراموش بنا" واضح است که کار های ما به یک مومن واقعی نمیماند توهین مقدسات دینی انجام انواع فساد وپیروی از خواهشات پلید نمایانگر دوری ما به فرسنگ از دین مقدس و خدای مهربان ماست


 .


خدایا! تو هنوز هم دوست مان داری؟


مگر چرا دوست داری؟


ما برایت چی تحفه یی داده ایم ؟


چی کار نیک انجام داده ایم چرا آسمان را از سر ما نمیگری؟


چرا هلاک مان نمیکنی ؟


چرا در هر جا کمک مان میکنی ؟


چرا مانند قوم نوح ع غرق در سیل آب مان نمي سازی؟


مگر تو عاشق پیروان محمد ص هستی ؟


با این همه مهربانی که داری هیچ بنده یی قدر ات را نمیداند حتي هفته ی یک بار به حضورت نماز را


     . ادا نميكند وسر به سجده نمي نهد


خدايا


.ما فرعون های قرن 21 هستیم غرق مان كن
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


نويسنده:فرشته رازبان      About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 258
160