سهولت خریداری توسط انترنیت

Posted on at


من یک فیلم مستند را  تماشا کردم که برای من بسیار جالب بود،موضوع فیل درمورد سهولت خریداری اجناس توسط انترنت بود.وهمین طور که در این فیلم گفته شده است، خریداری بشکل حضوری وغیر انترنتی بسیار وقت گیر و اعصاب خورد کن است.چون از یک طرف وقت زیاد برای پیدا کردن جنس مورد نظر صرف میشود و از جانب دیگر ممکن است شما همان چیزی را که می خواهید پیدا نکنید.چون شما وقتی برای خریداری به بازار میروید باید بسیاردقیق در چندین فروشگاه دنبال همان شی مورد نظرتان بگردید و گاهی اوقات شما اینقدر دنبال یک شی میگردید که شما را خسته میسازد و بلاخره مجبور میشوید که حتی چیزی را که مورد پسند شما نیست بخرید و مطمیناً این  گونه خرید های اجباری برای شما خوش آیند نیست


ناگفته نباید گذاشت که بعضی اوقات شما اینقدر دقیق به دنبال شی مورد نظرتان در داخل فروشگاه میگردید که حتی صاحب فروشگاه را نیز خسته میسازید و شاید بعضی اوقات پیش آید که  صاحب فروشگاه به شما چیزی بگوید که برای شما خوشایند نباشد.مانند یک شخص در فیلم مستند که قبلاً گفتم و او شکایت ازاین  داشت که اکثر اوقات وقتی من برای خرید به فروشگاه ها میروم و در حال جستجو شی مورد نظر خود هستم، صاحبان  فروشگاه ها مکرراً از من سوال میکنند که (آقا میتوانم به شما کمک کنم ؟) واین اصلاً برای من خوشایند نیست و مرا از خریداری دلسرد میکندپس به نظر من بهترین راه  برای خریداری اجناس ،خریداری ازطریق انترنت است چون ازاین طریق میتوانید به بسیار ساده گی و بدون کدام مشکل درسایت های مختلف گشته و شی مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمائید. و از این طریق شما میتوانید که بدون کدام  سرگردانی و بدون نیاز به راهنمائی اشخاص دیگر، چیزی  را که خواسته باشید پیدا کنید،آنهم در کمترین زمان که به نظرمن بسیار دلچسپ است.


 


و از سوی دیگر همان وقتی را که صرف گشتن درفروشگاه های مختلف برای خرید شی میکنید میتوانید صرف کارهای دیگرتان کنید چون لازم  نیست تا چندین ساعت یا چندین روز را برای خریداری اختصاص دهیدشما میتوانید در مدت چند دقیقه خرید های خود را انجام  دهید بدون اینکه جای بروید.اما متاسفانه در داخل افغانستان این گونه خدمات بسیار کم بوده و خریداری از طریق انترنت امکان پذیر نیست ولی خریدهای خارجی امکان پذیراست


چون اکثر تاجران ما خریدهای خارجی خود را از طریق انترنت انجام  میدهند.بطور مثال چند سال قبل تاجران ما برای خرید اجناس مجبور بودند تا به کشورهای خارجی سفر کنند و چندین روز و یا شاید هم چندین ماه را برای پیدا کردن جنس مورد نظر و خرید آن صرف کنند که این خود باعث ضیاع وقت و مصرف زیاد پول میشد.اما خوشبختان امروزه اکثر تاجران کشورعزیز ما (افغانستان) با استفاده از تکنالوژی جدید(انترنت) با بسیار سهولت شی مورد نظر را با قیمت مناسب خریداری میکنند و اجناس شان بدن کدام کم و کاستی با وقت بسیار کم به دسترس آنان قرارمیگیرند.


و این یک خدمت بزرگی برای  مردم  ما بل خصوص برای تاجران عزیز ما است.و من امیدوارهستم که روزی برسد که هموطنان ماحتی به شهرهای دیگر برای خریداری اجناس سفرنکنند. واین زمینه برای شان مساعد باشد تا تمام خرید های خودراازطریق انترنیت انجام دهند، مانند کشورهای امریکایی و اروپایی.


About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160