هوای برفی زیباست اما مشکلات خود را نیز دارد

Posted on at


هوای برفی زیباست اما مشکلات خود را نیز داردهوای برفی زیباست و این زیبایی خاص را می توانیم در محیط خود بیبینیم و لذت ببریم برفی که کاملا همه جا را می پوشاند و لباس سفیدی به تن زمین می کند.همه جا سفید وزیبا دیده می شود و بچه ها حتی بزرگان در هوای برفی در فضای باز رفته و کوشش می کند با درست کردن آدم برفی و بازی دراین محیط برای خودشان یک نوع سرگرمی ایجاد کند.و اومدن برف یک نعمت خدایی بوده که باعث شادی زمین و مردم می شود.اما از نگاه دیگری اگر به این نکته بیبینیم اومدن برف تاحدودی برای مردم مشکل خلق می کند مخصوصا اشخاص فقیر که امکانات بسیار کمی دراختیار دارند و زندگی بسیار ساده ای دارد این اشخاص بیشتر از همه آسیب پذیر هستند و صدمه زیادی برای انها ایجاد می شود.


هم اکنون ما در شهر هرات شاهد زندگی بسیاری از انسان های فقیر هستیم که در گوشه و کنار شهر هرات زندگی می کنند ولی کدام امکانات ای برای گرم کردن خود و اطفال شان ندارد بسیاری از این مردم در بیرون از شهر با خیمه زندگی می کند و حتی زغال برای گرم کردن خودشان در خیمه هایشان ندارد و با چند عدد پتو که تاجران افغان برایشان کمک کرده اند شب وروز شان را سپری می کند


.


این موضوع برای من بسیار درد ناک است زیرا می دانم تو این هوای سرد و درد ناک اطفال لطیف و مظلوم آنها چگونه حمام می کند چگونه و کجا برای رفع حاجت شان می رود چگونه بازی می کند و چگونه می خوابد این موضوع دردناکی است که باعث ناراحتی بسیاری از مردم عزیز ما می شود.


و همچنان این هوای سرد وبرفی باعث می شود که بسیاری از موسسات دولتی و خصوصی تعطیل شود و بسیاری از فعالیت های دولت به تعویق انداخته شود که این به ضرر کشورو جامعه خواهد بود


.


ولی متاسفانه از انجایی که کشور ما ازاقتصاد خوبی برخوردارنیست نمی تواند به اندازه کافی برای این طبقه فقیر کمک کند و انها را ازاین حالت بیرون بیاورد.


پس ما می توانی در حق انها دعا کنیم و از خداوند بزرگ بخواهیم انها را ازاین محیط سرد و درد سردی و هوای سرد درپنای خود نگهدارد.


آمینAbout the author

160