سگــرت و چنــد قـدمی تا مــــرگــــــــ

Posted on at


سالانه میلیون ها نفر به خاطر کشیدن سگرت جان گران بهای خود را فدای آن می کنند.سگرت برای بار اول چگونه بوجود آمد؟


کریستوف کلمب دنیاگرد مشهور جهان زمانیکه به نیم کره ی غربی سفر و آنجا را کشف کرد انسانهائی را دید که برگ های خشکیده را لوله کردند و آتش زدند و دود آن را استشمام میکردند که این صحنه یکی از دیدنی و جالب ترین لحظه هائی بود که در طول عمر خود دیده بود.


آغاز دوره ی سگرت از همان جا شروع شد و رفته رفته در میان مردم اوج پیدا کرد و اکنون هم انسان ها برگ توتون را لوله کرده و به گونه ی سگرت درآورده و مشغول کشیدن آن هستند.چرا گشیدن سگرت برای صحت مضر است؟


اولی ضرری که سگرت در بدن انسان ایجاد میکند آنست که مانع رسیدن آکسیژن به خون میگردد و در برخی از سلول های هوائی که با رگهای خون در ارتباط است تاثیر گذاشته و نمیگذارد آکسیژن به خون برسد و زمانیکه شخص سگرت میکشد دود آن به جای آکسیژن وارد خون میشود.


بعضی سلول های دیگر هم هستند هوا را پیش از داخل شدن تصفیه میکند , و هم چنان سلول های دیگری هم هستند که بنام سلول های مژه مانند نامیده میشوند و وظیفه ی آن تصفیه بدن از خاک و گرد  و دود و غبار میباشد و آنرا به شکل خلط از بدن بیرون میسازد, اما دود سگرت به این سلول ها آسیب رسانیده و سبب ازبین رفتن آنها میگردد و باعث این میشود که هوائی که تنفس میشود تصفیه نشده وارد جریان خون گردد و هم چنان گردو و غبار و دود از ریه ها پاک نگردیده و در همانجا مسکن گزین میشودو لایه لایه روی هم قرار میگیرندو از طرف دیگر باعث تخریب شدن کیسه های هوائی میشود و سبب میشود تا هوا به تدریج و کم کم به بدن و جریان خون برسد.


کیسه های هوایی با هر بار کشیدن سگرت مننجر به ترکیدن کیسه شده و رسانیدن آکسیژن را بسیار دشوار میسازد.در پهلوی آن بعضی ضرر های جانبی دیگر هم به انسان وارد میشود؛ مثلا: سردردی , عرق کردن بیش از حد , کاهش ضربان قلب و نامنظم شدن آن , خواب آلودگی و غیره.


بار هر بار سگرت کشیدن انسان خود را یک روز به مرگ و تابوت نزدیکتر میسازد.شمار مرگ و میر افرادی که معتاد به سگرت هستند بیشتر از کسانی است که به دیگر دخانیات دچار هستند.این یک عمل بسیار بد و ناپسندی است که منجر به مریضی خود شخص و افراد ماحول آن میگردد و حتی اینکه ترک آن نیز بسا مشکل است باید سعی کنیم تا از تمامی دخانیات که استفاده ی آن برای صحت و زندگی مان مشکل ساز و خطر آفرین است دوری کنیم.


با این معلوماتی که در مورد ضررهای سگرت بیان شد آیا باز هم میخواهید به کشیدن آن ادامه بدهید؟


زهرا نزهت


 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160