حضور زنان در انتخابات 93

Posted on at


حضور زنان در انتخابات 93

امروز تعداد زنانی که از فرصت استفاده کرده و استعداد خود را در راه حل معضلات زنده گی به کار انداخته و در راه انجام وظیفه خود از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننموده اند، به ملیون ها میرسند. زنان امروزه توانسته اند که از استقلال روحی و فکری برخوردار باشند و در کشاکش زنده گی به خود اتکا کنند و حضور خود را  چه در خانه،بیرون از خانه، خدمت به جامعه و چه در انتخابات مهم داشته اند

 

.

برعلاوه اینکه میگویند زنان از جمله آسیب پذیر ترین قشرجامعه به حساب میروند، با آن همه مشکلات با همه آن خشونت ها با همه آن چالش ها که در جلوی شان بود همه آنها  را پشت سر گذاشته و شیشه محکم  روبرو خود را شکسته و آینه زیبا را در مقابل خود گذاشتند. حضور خود را درانتخابات 93 بشتر و بشتر پر رنگ ساختند و خواستند زنده گی آینده خود را بعد از خدا وند خودشان بسازند

.

ما و شما همه گی شاهد روز انتخابات بعضی از نزدیک و دیگری هم از طریق رسانه ها بودیم که همه گی بخصوص زنان با چه شور وشوق به طرف سایت های رائ دهی میرفتند و به این باور بودند که یک رائ شان سر نوشت ساز است و میخواستند دست خود را در رنگ زده و برای کشور رنجدیده و رنجکشیده ی خود یک رئیس جمهور و  نماینده درست حسابی و خوب برای وطن خود انتخاب کنند

.

که متاسفانه کمبود ورق رائ دهی سبب شود بعضی از مردم که با چه شورو علاقه به طرف سایت ها رفته بودند نتوانستند رائ خود را به صندق بیندازند. اما ما نمیدانیم که اینجا مقصر کمیسیون است، یا اینکه کمیسیون انتطار گسترده اینقدر مردم را نداشت و دور از دید کمیسیون انتخابات ،مردم در انتخابات 93 اشتراک ورزیدن. به گفته بعضی از مردم  میگویند که کمیسیون مقصر است حرف مردم این است که وقتی کمیسیون آنقدر به مردم کارت رائ دهی داد چرا به همان اندازه ورقه تهیه نکرد البته باید بشتر از آن کار ت ها ورقه به دسترس مردم میگذاشت چرا که بعضی ها از قبل کارت داشتند

.

خوب به هر حال مردم از کمیسیونی که بشتر از چند ماه است در حال جور کردن کار های انتخاباتی بودند این توقع را نداشتند و شکایات زیادی از آنها دارند. بشتری از مردم نتوانستند که انگشت خود را به رنگ ها بزنند و به خود ببالند که آنها نتوانسته اند رائ بدهند و توسط رائ خود  سرزمین  و آینده ی خود را بسازند

.About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160