مرگ

Posted on at


.مرگ حق است انسان هر چقدر عمر کند بلاخره می میرد و دنیا فانی را وداع گفته به جهان ابدی می پیوندد


بعد از سپری نمودن یک مدت در دنیا بلاخره مرگ به سراغ انسان می آید و انسان به خانه اصلی خود بر می گردد و مرگ راهیست که بی بر گشت است وقتی که انسان میمیرد خود گی هایش مجبور به این اند که آن را به خاک بسپارند در حالی که او را بسیار دوست دارند اما مجبور به اطاعت امر خداوند بی همتا و صاحب روز جذا .اند


مردم میت را در قبر ( در حقیقت قبر یا همان برزخ که مرحله یی است که میان روز قیامت و زنده گی دنیایی که مرده را نمی گذارد به دنیا بر گردد تا روز قیامت یا روز سزا و جزا ) او را تنها گذاشته و اوست و اعمالش. در قبر تک و تنهاست با نکیر و منکر که با چشمان سبز و چهره سیاه نزد شخص مذکور می آیند جهت سوال نمودن از مرده سوالات چون ربت کیست رسول الله (ص) کیست و دینت چیست . در صورتیکه توانیست سوالات ذیل را جواب بدهد پس خوش اعمال بوده و خداوند بزرگ بهشت برین را نصیبش خواهد کرد اما اگر زبانش بند آمد و
.نتوانست جواب داد پس خدا به حالش رحم کند . چون او می داند و اعمالش


ما انسانان با وجود که می دانیم این دنیا برای چند روز است بلاخره باید دنیا را وداع گفته و ترکش کرد با آن هم دوست نداریم بمیریم برای دنیا تلاش می کنیم زحمت می کشیم تا که مرگ آید ما را با خود ببرد کاش می شد این  تلاش و کوشش ها برای آخرت می بود


اگر از مردم پرسیده شود که مرگ چیست در رابطه به مرگ نظرات مختلف دارند اما در کل تماما یک مفهوم را می دهد می توان گفت که مرگ حق است و همه انسان ها یکی پی دیگری به نوبه خود می میرند و می روند


 :تعبیرات از مرگ


.مرگ یعنی به جهان ابدی پیوستن


.مرگ یعنی پیوستن به اجداد


.مرگ یعنی دست کشیدن از منافع و اضرار دنیا


.مرگ یعنی جدائی از دنیا از قوم وخویشاوندن


.مرگ یعنی وداع


 


سونیا اکبرزاده 


 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160