فساد اداری

Posted on at


 


 امروزه یکی از مشکلات اکثر کشورها فساد اداری است بخصوص افغانستان که از همه بیشتر دچار فساد اداری است. که مانع بیشرفت افغانستان  شده است اگر چه قوانین سخت در این باره تعیین شده است ولی شاید فایده ای ندارد چون تا هنوز نیز فساد اداری در اکثر نقاط  کشور دیده میشود دلیل این کار چیست؟


یکی از موضوعات مهم کم توجه ای دولت در قبال این کار است چون با وجود تعیین کردن قوانین باز هم فساد اداری ادامه دارد و اشخاصی که این کار را انجام میدهند مجازات نشده بلکه شاید آن اشخاص توسط مقامات بالاتر


حمایت میشوند.فساد اداری مشکلی است که نه تنها مانع پیشرفت یک کشور شده بلکه اقتصاد یک کشور را به خطر می اندازد شناخت یک کشور سرمایه آن است و فساد اداری همین سرمایه را از بین میبرد .مثلا" یک کارمند دولت با وجود معاش اندک در مدت بسیار کم بیش از حد ثروتمند می شود که اگر درست فکر کنیم در این شرایط با این مصارف زیاد و ضروریات بیش از حد شاید نتواند ضروریات  روزمره خود را بر


طرف کند . پس چگونه امکان دارد آن شخص در چنین شرایطی با این معاش اندک این قدر زود ثروتمند شود ولی دولتی نیست که بررسی و پرسان کند. امروزه در کشور ما شاید دولت اشخاصی را که فساد اداری انجام میدهند


بشناسد ولی کدام عکس العملی در مقابل آنها انجام نمی دهد و شاید همین خاموش بودن دولت است که فساد اداری رو به افزایش است . آیا در اینجا دولت مقصر است یا افراد جامعه؟چون وقتی افراد جافعه آواز خود را بلند کنند دولت مجبور به حل فساد اداری میشود . ولی اگر ما کدام عکس العمل ای را انجام ندهیم دولت نیز در این راستا بی توجه ای نشان میدهد به همین خاطر امروزه افغانستان از جمله سه کشوری است که در آن بیشترین فساد اداری صورت میگیبرد .


آیا با وجود این خاموش بودن ما جایز است یاخیر ؟

                                                                                            


بهرام خسروی                                                                                                             


 About the author

bahram-khosrawi

He is bahram khosrawi , graduated from ewad high school , he was born in 1995 in herat Afghanistan . He live in ferdowsi street . He is studing (guitar) in Aqa khan . He is favorite of Football and gym . He wanna be in feauture a doctor .…

Subscribe 0
160