قلب پیچیده ترین سیستم بدن

Posted on at


بشر خارق العاده ترین موجودی است که خلق گردیده و دارای پیچیده ترین سیستم اعضای درونی میباشد.


بدن انسان دارای اعضا و سیستم های مختلفی است که هر کدام وظایف خاصی را اجرا میکنند تا انسان بتواند به حالت عادی و نورمال زندگی را به پیش برده و فعالیت کند.از آن جمله مهم ترین بخش که تمامی  اعضای بدن به آن وابسته هستند عبارت از قلب میباشدکه عدم فعالیت آن حتی برای ثانیه ای انسان را با مرگ مواجه میسازد.قلب سیستم بسیار پیچیده و مغلق دارد و در هر ثانیه ای از شبانه روز فعالیت میکند و هیچ گاه از حرکت بازنمی ماند , درحالیکه اگر انسان در حالت استراحت باشد دیگر اعضای بدن به غیر از قلب نیز استراحت میکنند.


قلب هر انسان به اندازه ی مشت وی میباشد اما با تمام کوچکی خود عملیات مهمی را اجرا میکند.


قلب را به نام سیستم دوران خون نیز یاد میکنند زیرا قلب دستگاه تصفیه خون است, خون ناپاک از تمام رگهای بدن جمع شده به قلب رسانیده میشود و در حین زمان خون تصفیه  و پاک شده از قلب به دیگر اعضای بدن رسانیده میشود. 


طی تحقیقاتی که متخصصین انجام داده اند به این ننتیجه رسیده اندکه اگر قلب انسان موارد بهداشتی را رعایت نمایند و در فضای سالم به سر ببرند قلب آنها قادر است تا 105 سال بدون هیچ مشکل عمر کند.


گزارشات میرساند که آمار تلفات بیماران قلبی در جهان مقام سوم را دارد. در کشورهای امریکایی 50 فیصد از آمار مرگ و میر بر اساس بیماری های قلبی و یا سکته قلبی میباشد و از میان هر 3 نفر که میمیرد یکی از آنها به علت مرض قلب فوت میکند.در ایالات متحده سالانه اصافه از 700 هزار شهروند در اثر ناراحتی زود هنگام قلبی از بین میروند. و بیش از 30 فیصد مردم آنها از تکالیف قلبی رنج میبرند


.


توصیه میشود برای دوستان عزیز تا همیشه متوجه صحت و سلامت خود باشید و از دخانیات و یا هرگونه عملی که به سلامت انسان ضرر میرساند خود داری کنید, از کشیدن سگرت , الکل و استفاده ی چربی پرهیز نیز بپرهیزید.


زهرا نزهتAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160