راهی برای ادامه زنده ماندن

Posted on at


پرورشگاه کجاست چه کسانی در ان ها پناه برده اند . پر از اظفالی است که مهر و محبت را کمتر حس کردند و دست نوازش را کمتر لمس کردند بچه هایی که نمیدانند چی شد که اینجا هستندنمیدانند که پدر و مادرشان کجا هستند و نمیدانند چطور دفتر سرنوشت زندگی شان ورق خورده میشود

همیشه با شور و هیجان بازی میکنند و وقتی هم بازی جدیدی پیدا میکنندصدای خنده ی ان ها از ته دل به بیرون میرسد از خوشحالی یعنی پدر و مادر ان ها کجا هستند که صدای این پرنده های اواز خوان را بشنونندواز زندگی شان لذت بیشتری ببرند هیچ کس نمیداند که ان مادر یا پدر در چه وضعیت موقعیت و شرایطی قرار داشته است
که یک موجود بی گناه پاک و بی ادعارادربدترین شرایط ووضعیت دورازحدانتظار تنها بگذارند شاید ان ها فکر میکنند این تنهایی راهی است برای یک اغاز موفق در زندگی فرزندانشان یا فکر میکنند این تنهایی راهی است برای ادامه ی زنده ماندنشان شاید هم ..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر به اطرافمان نگاهی بیندازیم میبینیم به سال جدید نزدیک میشویم و تمام کودکان ما روز به روز ماه به ماه سال به سال و لحظه به لحظه بزرگترمیشوندعاقل تر میشوند و میتوانند فردای افغانستان مارا بسازند
خدای بزرگ من از تو میخواهم همه ی کودکان سرزمین مان را در سایه ی لطف و رحمت خودت قرار دهی مخصوصا کودکانی که از داشتن نعمت پدر و مادر محروم اند و همیشه ان ها را به راه درست و خوب و نیکی و مهرو محبت هدایت بفرمایی
الهی امین
تقدیم به تمام کودکان بی سرپرست وطنم
سعدیه کاظمی


About the author

sadiakazemi517

sadia kazemi hastam motealem e senf e 9 maktab mahjoba heravy. man dar pakestan motevalid shodam. ham aknon dar shahr herat zandagi mekonam

Subscribe 0
160