بیکاری درافغانستان

Posted on at


بیکاری یکی از بزگترین مشکلی است که تمام جامعه در نبود آن بسیار رنج می برم.تعدادی از جوانان که میحواهم با شعور وشوق وبا سعی وتلاش وزحمت به همان هدفی که دارند کار کنند.

اما کار نیست.البته کار است به همه کار نیست. ما در جامعه خود جوانان تحصیل کرده بسیار با  استعداد داریم که میتوانند به کارهای خیلی مهم مشغول شوند.متعسفآ ایجاد کار در جامعه ما فراهم نیست.واگرهست بسیار کم

 

جامعه امروزی که ما در آن زندگی میکنیم رشوط خوری،قوم پرستی،نژاد،دین بشتر در نزر گرفته میشود.اگر یک شخص به مقام وجایگای رسیده اطمآ وا بسته به مقام بالاتری می باشد.

در چوکی که نشته از آن مانند یک دایره استفاده خواهد کرد.چهار اطراف دایره کسانی باشند که وا بسته به آن شخص باشد

.

انسان بیکار دست به کار های خلاف مثل: اختتاف،  دزدی، روی آوردن به مواد مخدر و نیز باعث امراض گوناگون میشود. بیکاری باعث بدبختی تمام انسان ها میشود بیکاری عامل بی اعتماد شدن انسان ها نسبت به یک دیگر نسبت به جامعه و به دولت

.

جوانان ما به خاطر بدست آوردن نفقۀ  زن واولاد خود به کشور های بیگانه مهاجر میشوند. آن پدر و یا هم برادر خطر را قبول کرده از راه های خطر ناک وارد کشور های بیگانه شوده؛ بخاطر به دست آوردن یک لقمه نان حلال برای فامیل خود

.

آیا این بیکاری تا چه مدت زمان ادامه خواهد داشت؟

آیا این بیکاری را کی میتوان از بین برد دولت و یا کدام ارگان دیگری؟

اینکه کار باشد و تمام جوانان به کار مشغول شوند دولت چی باید کرد؟

دولت باید سعی و تلاش کند که ایجاد کار را در جامعه فراهم نماید . تا بتوانند تمام جوانان بیکار کار های که دولت فراهم نموده استفاده کرد.اگر دولت کارا فراهم نماید در جامعه تمام جوانان به کار مشغول مبیشوند  و از کار های خلاف تا اندازه ای جلو گیری یمیشه کرد

  About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160