سرمایه داری

Posted on at


سرمایه داری یا(کاپیتالیسم)سیستم حکومتی است که بر اساس اقتصاد آزاد پایه گذاری شده وتمام فعالیت های اقتصادی وتولیدی  وتجارت داخلی وخارجی در دست بخش خصوصی است ،کاملترین نمونه حکومت اقتصادی سرمایه داری ایالات متحده امریکاست که در آن دولت هیچگونه دخالتی در کار تولید وتجارت ندارد وحتی صنایع اسلحه سازی هم در دست بخش خصوصی است


در کشورهای دیگر سرمایه داری دولت ها کم وبیش در کار تولید وتجارت نظارت می کنند،ودر بسیاری از کشورها صنایع مادر در کنترول است.در چند کشور بزرگ سرمایه داری مانند انگلستان وفرانسه وآلمان غربی که مدتی سوسیالیست ها بر آن حکومت کرده اند بعضی از رشته های مهم صنعتی ملی شده ودر فرانسه کنترول ونظارت دولت بر بانکها ومؤسسات مالی هم تعمیم یافته است .


سیستم سرمایه داری یا اقتصاد آزاد به علت اتلاف قسمتی از انرژی وسرمایه ها در کار رقابت یا هزینه های تبلیغاتی وهمچنین سیستم توزیع کالا ها ودست بدست شدن آنها قابل انتقاد است،ولی منکر این واقعیت هم نمیتوان شد که رقابت آزاد وسود شخصی موجب رشد تولید وبهبود کیفیت کالا های می شود ونبودن چنین انگیزه ای در کشور های سوسیالیستی باعث رکود تولیدات صنعتی وکشاورزی وپایین بودن کیفیت محصولات آنها شده است .
نگارنده:مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160