اتحاد

Posted on at
اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی وخا نوادگی اهمیت زیادی دارد،طوریکه اتحاد واتفاق با عث بقا طریقه وپیشرفت می شود وعدم اتفاق با عث پس رفت ونابودی می شود.ودین اسلام نیز انسانهارا به اتحاد امر نموده است.


ملتی که دچار نفاق،تفرقه،اختلافات نژادی،قومی،زبانی،مذهبی،ومنطقوی باشد با مشکلات وبد بختی های زیادی رو برو می گرددبر خلاف اگر در بین مردم یک کشور اتحاد وجود داشته باشد،هر گز به شکست وذلت مواجه نگردیده وبه پیشرفتهای زیادی نایل می گردد.ما باید با همه اقوام ساکن در وطن خود چون:تاجک،پشتون،هزاره،نورستانی،بلوچ،ازبک،ترکمن وغیره اقوام وحدت ودوستی خود را حفظ نموده و نگزاریم تا دشمنان افغانستان عزیز در بین ما تفرقه بیندازدهمین قسم در چهار چوب خانواده ،مکتب،محیط کار ومحیط زیست نیز اتحاد را در نظر گرفته وبا اطرافیان خود با عطوفت ومهربانی بر خورد نمائیم وهیچگاه به آنها ضرر نر سانیم.


 


ما از بکان هزاره گان                      پشتون وترک وتاجکان


پرورده این گلشنم                           گلدسته ای این بوستان


افغانستان،افغانستان


 


نویسنده:احمد یعقوبیAbout the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160