نوشیدن چای واهمیت آن

Posted on at


نوشیدن چای واهمیت آن تحقیقات جدید نشان داده است که نوشیدن سه و یا بیشتر گیلاس چای بخاطر داشتن مایع کافی به بدن تان خوب است.طبق گزارش مجله اروپایی تغذیه کلینیکی، چای نه نتها مثل آب مایعات وجود را زیاد میکند بلکه، می تواند بدن را در مقابل مرض قلب و بعضی سرطانها محافظت کند.


تغذیه دانان بریتانیا به این باور اند که در چای فلاونوئیدها یک نوع ماده ضد زنگ وجود دارد که وظیفه حمایت از حمایت از قلب را به عهده دارد.داکتر کیری روکستون و استادان در کالج گینک لندن، راجع به تاثیرات استفاده از چای به مطالعات چاپ شدهرجوع نموده و به یافته های خوب دست یافته است.  آنها دقیقاً ثابت نموده اند که نوشیدن سه و یا چهار گیلاس چای در یک روز حمله مرض قلبی را دفع می نماید. ضمن اشاره به بعضی مطالعات مصرف چای همچنان از مرض سرطان محافظت می کند،گرچه نتیجه اش دقیق معلوم نشده است.دیگر موثریتهای صحی شامل محافظت مینای دندانها و قوه پوسیده گی و تقویت دندانها می باشد. داکتر رکستون گفت : " در حقیقت نوشیدن چای بصورت اساس بهتر از نوشیدن آب است.آب بصورت دقیق جاگزین مایعات می گردد.چای آب را جاگزین می گردد و ماده ضد زنگ را نیز اضافه می کند پس چای دو وظیفه را در بدن اسنان انجام میدهد".


کدام ثبوت وجود ندارد که مصرف چای برای صحت مضر است.گرچه،در تحقیق اشاره شده که چای می تواند به


توانمندی بدن در جذب آهن از غذا ضرر رساند. به این معنی مردم مبتلا به مرض کم خونی باید هنگام صرف طعام از نوشیدن چای خوداری کنند.


کلیر ویلیمسن از بنیاد تغذیه انگلستان گفت : "مطالعات در لابراتوار نیروی منافع زیاد نوشیدن چای را نشان داده است. این شواهد در انسانها بسیار برجسته نبوده و کار بسیار باید صورت گیرد، اما درین جا فواید روشن صحی از دوره پولیفینول در کم کردن خطر امراض مانند مرض قلبی و سرطان وجود دارد.


در رابطه به گرفتن مایعات ، ما دریک روز نوشیددن 1.5 الی دو لیتر مایعات را سفارش می کنم که لین شامل چای نیز شده می تواند ، چای سبب ظایع شدن مایعات نمی گردد. چای یک نوشیدنی صحی است". 160