فواید آتشفشان

Posted on at


فواید آتشفشان


 


آزاد شدن انرژی درونی زمینحاصل خیز شدن زمین های کشاوزیایجاد معادن آهن و مسایجاد چشمه های آب  گرم که برای امراض پوستی خیلی مفید استایجاد سد طبیعی و پلاستفاده از سنگهای آتشفشان در درست کردن ساختمانها


استفاده از مواد شیمیایی حاصله از آتشفشان مانند گوگرد


ایجاد جاذبه های طبیعی وگردشگریاستفاده از انرژی حرارتیایجاد محوطه سنگی دیدنی وجاذبایجاد دریاچه های  زیبا در دهانه آتشفشان 


آیا می دانید آتشفشان چیست؟


آتشفشان روزنه ای در سطح زمین است که سنگهای گداخته ، خاکستر و گازهای درون زمین از آن به بیرون فوران میکند. About the author

160