Đau lắm!(It hurts)

Posted on at


Đã có rất nhiều.... rất nhiều lần tôi đã khóc vì một người

Một người luôn làm tôi khóc nhưng sao trong tâm trí của tôi!

Trong trái tim này... Hình bóng cô ấy luôn ở trong tâm trí của tôi

Tại sao lòng tôi luôn hướng về cô ấy ?

Tại sao?

---

There have been many many times .... I cried because a person

A person always makes me cry but why in my mind !

In this heart ... her silhouette is always in my mind

Why do I always feel towards her?

Why ?


About the author

160