Bạn tôi

Posted on at


Ngồi một mình buồn tự nhiên lại nhớ tới một người bạn.
2 đứa cũng không nói là thân thiết lắm nhưng khi buồn vui vẫn có nhau.
Khi bạn buồn nhất tôi cũng đã cố hết sức để bạn tìm lại niềm vui từ nổi buồn.
Và trong một lần như vậy bạn đã không cho tôi được phép làm bạn của bạn nữa, và từ hôm đó tôi không được nghe bạn tâm sự, không được nghe gọi là trưởng nữa, mất liên lạc hoàn toàn với nhau luôn.
Tôi cũng hiểu bạn giận tôi là đúng hay sai, có lẽ đối với bạn là đúng,,, nhưng chỉ vì như thế mà tôi lại phải mất đi một người bạn thì thật bất công quá.
Ở đây có người vẫn đang đợi tn từ bạn.


TAGS:


About the author

160