Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Free Cloud Hosting Openshift

Posted on at


Hi, nhiều bạn kêu không có hosting, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ZenCMS trên Cloud Hosting ZenCMS nhé.

Thông số:

1 Small Gear (của gói miễn phí) ứng với:

*. Disk: 1GB

*. RAM: 512MB

1 Tài khoản trên Openshift bạn có thể tạo được 3 Hosting có sử dụng PHP, MySQL nhé

Ok, giờ mình sẽ bắt đầu những hướng dẫn cơ bản:

Phần mềm cần thiết:

*. WinSCP

*. PuTTY

Download cả 2 tại đây: http://winscp.net/eng/download.php

 

Bước 1: Đăng ký 1 tài khoản ở đây:  openshift.redhat.com

Bước 2: Bắt đầu tạo hosting

Đầu tiên là tạo PHP nhé, ở đây có 2 phiên bản PHP 5.3 và PHP 5.4, cả 2 phiên bản này đều hỗ trợ ZenCMS 5

Ở đây mình chọn PHP 5.4

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên openshift - chọn php

 

Điền thông tin:

Hướng dẫn cài ZenCMS trên OpenShift - chọn php 2

 

Trở về Application bạn vừa tạo và tiếp tục cài đặt MySQL

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - cài đặt MySQL

 

Cài đặt thành công, ta có thông số MySQL (Xem cho vui thôi không cần lưu lại đâu  )

 

Tiếp tục cài đặt Phpmyadmin 4.0

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - Cài đặt Phpmyadmin

 

Vậy là xong, tiếp đến ta sẽ cài đặt Private Key để quản lí file nhé

Đầu tiên mở PuTTYGen lên, chú ý là PuTTyGen nhé (kiếm trong thư mục cài đặt PuTTy đó)

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - Cài đặt private key

Chọn Generate để bắt đầu tạo key

Thành công:

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - cài đặt private key 2

Copy đoạn Public Key, Chọn Save Private key và lưu key lại tại một thư mục nào đó dễ tìm (Còn dùng đến nhé)

Chú ý KHÔNG tắt PuTTY Gen bây giờ

 

Trở lại Openshift, Vào Settings và dán đoạn Public key vừa copy

Hướng dẫn cài ZenCMS trên Openshift - Cài đặt Private Key 3

Chọn save

:D rồi bạn có thể tắt PuTTY, Vậy là xong phần cài đặt 

Ở phần sau ta sẽ bắt đầu cài đặt ZenCMS

Bước 3: Lấy thông tin 

Trở lại trang Application bạn vừa tạo, mình tìm hiểu một số thông tin (sau này mình nhắc đến cái gì thì các bạn lấy ở đây nhé)

Hướng dẫn cài ZenCMS trên Openshift - Thông tin

Truy cập http://[URL trang Web]/phpmyadmin để lấy thông tin cuối cùng:

Hướng dẫn cài ZenCMS trên Openshift - thông tin 2

Dải IP trên chính là MySQL Server

 

Lưu hết thông tin lại nhé :D đỡ phải mở ra xem lại

 

Bước 4: Cài đặt ZenCMS

Upload Mã nguồn

Tải ZenCMS 5 tại đây:

http://zencms.vn/download

 

Mở WinSCP lên, chọn New:

Nếu Source code của mình như này

ssh://53b2534f4382ec5831000e92@zencms-****.rhcloud.com/~/git/zencms.git/

Thì bạn nhập 

Host name: zencms-****.rhcloud.com

User name: 53b2534f4382ec5831000e92

Password: [bỏ trống]

Private  Key File: Tìm đến file Key (phần mở rộng .ppk) bạn lưu ở Bước 2

Chọn Save lưu lại nhé

Xong nhấp đúp vào Thông tin bạn vừa lưu để kết nối

Mở Thư mục chính (nơi đặt mã nguồn) của Openshift ở

../approot/runtime/repo

 

Kéo file chứa mã nguồn qua cửa sổ của Openshift

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - Hướng dẫn upload

 

Unzip mã nguồn:

Ấn tổ hợp phím Ctrl + P để kết nối với PuTTY

Gõ từng đoạn code sau

cd app-root/runtime/repo #truy cập thư mục chính

unzip zencms-500-final.zip #unzip file zencms-500-final.zip

rm zencms-500-final.zip #xóa file zip - nếu muốn

 

Hướng dẫn cài đặt ZenCMS trên Openshift - Hướng dẫn unzip file

 

Xong

Cài đặt mã nguồn

Giờ ta truy cập http://[URL trang Web]/install để bắt đầu cài đặt

 

Bước này thì dễ rồi, Bạn cứ ấn đồng ý và tiếp tục đến phần cài đặt và làm theo hướng dẫn thôi

Mình chỉ lưu ý phần cài đặt Database

Bạn nhập thông số sau (chú ý sử dụng phần thông tin bạn đã có ở bước 3)

Database Host: [MySQL Server]

Database Username: [User MySQL]

Database Password: [Pass MySQL]

Database name: [Database]

Hướng dẫn cài đặt Database ZenCMS

 

Xong, Vậy là bạn đã có một trang Web sử dụng ZenCMS rồi đó. Chúc thành công!

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn add domain vào host openshift



About the author

160