HẢY SUY NGẪM

Posted on at


Người ta nói :

. Chia tay không phải là hết, nhưng tất cả đã chấm hết khi chia tay.

Người ta nói :

. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.

. Nhưng mấy ai làm được điều đó.

. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.

Người ta nói :

. Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Dối lòng, vì hạnh phúc của tôi là có người.

Người ta nói :

. Vì yêu có thể làm tất cả. Vậy vì yêu có thể dâng tình yêu cho người khác không ?

. Vì yêu người tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.

. Nhưng thứ người đang từ bỏ là tôi.

Người ta nói :

. Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Thật ra tình yêu là nguyên nhân chính của sự yêu đuối, nhu nhược, tự ti.

Người ta nói:

. Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh.About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 0
160