مصاحبه با ایزی پاسکووتز(Izzy Paskowitz) از باشگاه بهبود موج سوار ها -

Posted on at


ایزی پاسکوواتز(Izzy Paskowitz) از سازمان بهبود موج سوار ها و پیسنر(Paisner)  نویسنده کتاب خراشیدن افقها: زندگی در موج سواری.


طوری بزرگ شده ام که تابستانهای خود را در ساحل جرسی(Jersey shore)  شهرک آوالن(Avalon) که در بخش جنوبی نیوجرسی(New Jersey)  و شمالی ایالات متحده آمریکا قرار دارد سپری کرده ام.


در این شهرک ورزش در اولیت برنامه های کودکان قرار دارد و برای من این روزشها شامل بسکت بال, بیس بال, گلف, تینس, توپبازی ساحلی, اسکی روی آب و موج سواری میشود.خانه پدری من که حالا در اختیار خواهر من پگ(Peg)  و شوهرش راب(Rob)  قرار دارد, در کنار ساحل موقعیت دارد. ساحل خیابان سی ام بحیث ساحل موج سواری در شهرک آوالن(Avalon)  در نظر گرفته شده است. در این ساحل فقط موج سوارها اجازه حضور دارند, بنا ما باید برای موج سواری در اقیانوس به اندازه دو بلاک قدم بزنیم. ورزش را دوست دارم و همیشه یک ورزشکار خوب بوده ام.


در کودکی چند باری موج سواری را تجربه کرده ام. زمانیکه هنوز تصور واضع از موج سواری نداشتم یک بازیگر اسکی خوب روی آب بودم. چنین چیزی برای اسکی و لغزش روی یخ هم صادق است. یک اسکی باز خوب که هرگز ورزش لغزش روی یخ را تجربه نکرده بود.چون خانه ما نزدیک ایستگاهی بود که موج سوارها مستقیم با ماشین های خود به طرف تفریگاه ساحلی راننده گی میکردند و حرکت موج ها را تماشا میکردند, من یک مجموعه دوست موج سوار داشتم. اینها همه پیش از وجود انترنت بود. سین کیتنگ(Sean Keating)  دوست من است که با من بسکت بال و موج سواری میکرد.


او شخص بسیار مهربان است, گاهی سیگار میکشد, بسکتبال بازی میکند و به اساس علاقه اش به موج سواری دست به رسانی میزند.About the author

160