Loài Ong

Posted on at


Mình đọc trong campbell có thấy ghi 2 th như sau:
+) có một chi lan gọi là Lan ong do hoa có hình dạng và tiết ra 1 số chất hấp dẫn ong đực như ở ong cái. loài hoa này dụ ong đực đến giao phối, khi bay đi ong mang theo hạt phấn rồi lại bị một bông hoa khác của loài này dụ và thụ phấn cho hoa đó. ong đực ko được nguồn lợi j về mật hay phấn hoa mà chỉ có sự thất bại giao phối.
+) một số loài thực vật thụ phấn nhờ ruồi có hoa tiết chất có mùi hôi hấp dẫn ruồi. ruồi đến đẻ trứng trong hoa và vô tình mang hạt phấn trao đổi giữa các bông hoa. ấu trùng ruồi nở ra ko có thức ăn nên chết đi.

theo trên thì chỉ cây có lợi, côn trùng bị dụ đều ko có lợi j mà còn chịu thiệt. cho mình hởi mối quan hệ trên gọi là j, vì thực vật ko kí sinh trên côn trùng, và cũng ko giống hội sinh do một bên có lợi, một bên thiệt.
mình thấy nó giống kiểu lợi dụng.


TAGS:


About the author

160