Mikrotik User manager

Posted on at


IP pool ایجاد ایجاد شدهIP POOL ایجاد رول نت برای محدوده آدرس سرور PPPOE تینظیم   سرور به رادیوسPPPOE تنظیم میکروتیک برای ارسال درخواست های

User Managerنصب و راه اندازی
فرضیات:


در این آموزش قصد داریم برای کاربران متصل به پورت 3 میکروتیک سرویس پی پی او ای رو راه اندازی کنیم.


 سرور  24/10.1.1.0PPPOE رنج در نظر گرفته شده برای کاربران


میباشد.


 دیگری برای تنظیمات رادیوس در صورت نیاز بر روی میکروتیک به آدرس 10.2.2.1 در نظر میگیرم.Ipآدرس


IP POOL 1- ایجاد


 


 ایجاد شدهIP POOL 2-ایجاد نت برای محدوده آدرس


 سرورPPPOE 3-تنظیم


 سرور به رادیوسPPPOE 4-تنظیم میکروتیک برای ارسال درخواست های


5-راه اندازی یوزر منیجر


 به آدرس زیر از طریق مرور گر سیستم خود برویدUser manage برای تنظیم کردن


http://mikrotik-address/usermanاتصال میکروتیک به یوزر منیجر برقرار شد هم اکنون کاربران ساخته شده در یوزر منیجر میتوانند از سرویس پی پی او ای استفاده کنند.


 


در ادامه برای اشنایی شما با نحوه ساختن یوزر در یوزر منجیر،مراحلی را برای مثال طی می کنیم که شما باید بر اساس نیازهای خودتان آنها


را تغییر دهید


 


 


 


 


برای ساختن یک یوزر ابتدا می بایست یک پروفایل ایجاد کنید،سپس محدودیت های الزم را به پروفایل اختصاص داده و در نهایت یوزر را با


پروفایل مورد نظر ایجاد کنید


 About the author

160