Người can đảm

Posted on at


Trong một cuộc thi "Người can đảm", mọi người tập trung trước một con sông đầy cá sấu. Có mặt đầy đủ tất cả những tay can đảm nhất trong nước nhưng khi nhìn thấy lũ cá sấu thì chẳng ai dám bơi qua sông cả.

Mọi người đang nóng lòng chờ đợi một hành động can đảm, thình lình một cụ già nhảy đánh ùm xuống sông và vội vã bơi qua bên kia bờ. Mọi người vỗ tay khen ngợi ông lão can đảm. Nhiều nhà báo chạy tới để xin được phỏng vấn ông lão. Một người hỏi:

- Thưa cụ, cụ có muốn nói vài lời với những người hâm mộ không?

- Lão chỉ muốn... đập vào mặt cái thằng đã xô lão xuống sông thôi.


TAGS:


About the author

160