mahmoodjafari

0
Subscribers 0
Following 0

mahmoodjafari dashboard

Filmmakers »

محمود جعفری متولد 1368 تهران، علاقمند نوشتن در مورد فرهنگ و تکنالوژی روز دنیا،این شوق و علاقمندی در من باعث شد که هر روز بیشتر به نوشتن و خواندن خبرهای روز دنیا بپردازم. به کابل بازگشتم تا بتوانم برای وطن و خانواده ام مفید واقع شوم.با چند نهاد و اجتماع مدنی همکاری میکنم و در چند وبلاگ و وب سایت همکاری کرده ام.