tmem-trnkhp-thgian

0
Subscribers 0
Following 0

tmem-trnkhp-thgian dashboard

Filmmakers »

tôi quá tốt, mọi người cũng mến tôi, nhưng 1 số người. họ thấy tôi quá tốt, họ đến với tôi, lợi dụng lòng tốt của tôi. khi không còn dùng được nữa họ chà đạp lên lòng tốt của tôi. và tôi không có những người bạn như vậy. hãy tự biến đi khỏi cuộc đời tôi đi.