به پایان نمیرسد

Posted on at


 

مثل اینکه دیگر به پایان نمیرسد این انتظارها از برای معلوم شدن نتیجه انتخابات این انتخاباتی که دارد یک سال را در بر میگیرد اما باز هم با افسوس معلوم نیست رئیس جمهور آینده ما کیست یا کی خواهد شد این بی سرنوشتی تا کی میخواهد ادامه داشته باشد این بی کاریاین ناداری این در به دری تا کی میخواهد ادامه داشته باشد یا نه اصلا کی میخواهد ختم شود 

با این انتخابات یک امید در دل تمام مردم افغان پیدا شد اما این امید را هم با انجام دادن این کار ها با خاک یکسان کردند این مردمی که راه حل این همه مشکلات خود را در نتیجه انتخابات میدیدند الان دارند همه مشکلات خود را در نتیجه انتخابات میبینند

چون این را دارند فکر میکنند دو نفری که در صدر قرار دارند نمیتوانند مشکلات خود را حل کنند چگونه میتوانند مشکلات یک کشور را حل کنند و زمانی که این دو نفر را مردم داشتند انتخاب میکردند آن زمان بسیاربا خوشحالی میرفتند پای صندوقات رای دهی اما امروز بسیار ناراحت هستند چرا رفتند رای دادند و امروز اینقدر بی اعتنایی شد به رای های شان

بی اعتنایی کردند به تمام رای ها رای هایی را که همه افغانها با خریدن هزاران خطر به جان خود رفتند و دادند تا بتوانند با این کارشان
سر نوشت خود را و هزاران بی سرنوشت دیگر را که در این کشور زندگی میکنند را معلوم کنند اما چی خواهد شد بالاخره سر نوشت این بی سر نوشتانی که در این کشور زندگی میکنند معلوم خواهد شد ؟؟؟

در آخر امید ما همه باید به خدا باشد چون او خدایی که ما را آفرید مشکلات ما را هم حل خواهد کرد

 About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 610
160