Browse all Huynh-Ngoc-Tuyen's Blog Posts

Đàn Bà

Huynh Ngoc Tuyen

_ Đàn bà sinh ra đ̉ khó đoán , bởi th́ từ phụ nữ hẳn chưa đủ ṛng mnh mng đ̉ đựng mọi ng…

by Huynh-Ngoc-Tuyen

read more