مفاهیم اصلی در خبر نویسی: 1) درستی خبر

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان و همکاران گرامی در مقاله قبلی به صورت مختصر از خبر نویسی توضیح داده بودم واینک خواستارم که شما را با تکنیک های خبر نویسی آشنا کنم .
مفاهیم اصلی در خبر نویسی
1)درستی خبر accurate
یکی از مسولیت های مهم رسانه های خبری ارائه اطلاعات درست به مخاطبان است .
اطمینان از درستی مطالب از ضروریات حرفه روز نامه نگاری است.
خبرنگاری باید رویداد را آن طور که اتفاق افتاده است,نه آن طور که مایل است اتفاق افتاده باشد به اطلاع مخاطبان برساند.
باید درباره یک رویداد کاملا تحقیق کرده و اطلاعات به دست آمده را با منابع دیگر تطبیق داد.
هیچ گاه نباید درستی خبر را فدای سرعت انتشار کرد.About the author

160