جشن و سرور تایم100 و تصدی های اجتماعی برای بانوان همراه با تکنولوژی توسط رویا محبوب

Posted on at

This post is also available in:

جشن تایم 100 یک رویداد بسیار عالی و مهیج همراه با پیشگامان و اشخاص نامدار بود.امروز, 3 روز بعد من در شهر واشنگتن هستم تا اینکه توسعه و پیشرفت 12 ماه قبل را یکجا ببینم.من به گذشته فکر میکنم تا دریابم چگونه رویا محبوب بهترین نمونه از یک بانو همراه با تکنولوژی در تمام جهان شد. 

در مارچ 2012 ما کار را با رویا محبوب در افغانستان شروع کردیم.در 23 آپریل 2013 یعنی 13 ماه بعد او منتخب شدنش را به عنوان 100 چهره با نفوذ در جهان و بودن در قطار 21 شخص نامدار جشن گرفت.به همین منظور شبکه اجتماعی رویا او را به عنوان یکی از 8 شخصیتی که بیشترین پسند را از آن خود کرده بود درآمد.معاون رئیس جمهور آقای جو بایدن نیز نام وی را در سخنرانی اش در چشن ذکر کرد.معرفی نامه رویا توسط شری سندبرگ با بسیار ادبیات خوبی نوشته شده است.

3 روز گذشته و زمان آن رسیده تا به آینده بنگریم و تعریفی از روابط , پیوستگی و تشریک مساعی برای اندازه گیری کار رویا در مرحله بعد داشته باشیم.زمان آن رسیده تا آگاه شویم دقیقا با چه کسی باید همکاری داشت و مراحل تجهیز صنف ها با انترنت و استدیو های فیلم را در افغانستان و سایر کشور های رو به انکشاف پیش برد.

 

E

هر صنفی برای 4000 شاگرد و محصل که خواهان آ»وزش بلاگ نویسی و فیلم سازی را دارد آماده است.آنها یاد میگیرند تا چگونه به زبان مادری و انگلیسی بلاگ های حرفه ای بنویسند.و چگونه فیلم برداری و ویرایش کنند و داخل جهان حرفه ای رسانه های دیجیتالی شوند.

این همان ذات رسانه های جمعی برای بانوان مرتبط با تکنولوژی میباشد که از نیروی انسانی و حمایت های مالی و ایده های ناب از کشورهای افغانستان, ایتالیا و امریکا سرچشمه گرفته است.اکنون رویا محبوب میتواند روی ساختار خویش در بیرون از افغانستان حساب باز کند و دفاتر خود را در ایتالیا و امریکن بگشاید.

تشکر رویاAbout the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160