مهارت های زندگی – بخش نخست

Posted on at


ما در هزاره جدید با بحرانهای متفاوتی در زندگی روزمره خود دوچار هستیم که برای برخورد و پیروز بر آمدن در مقابل شان به مهارت های اساسی در زندگی خود نیازمند هستیم که به آنها مهارت های زندگی میگویند. مهارت های زندگی عبارت از توانایی ها اند که فرد بتواند با استفاده از آنها مشکلات زندگی خود را برطرف کرده و ضرورت های آنرا برآورده بسازد.


استفاده درست از مهارت های زندگی سبب رفاه بیشتر زندگی گردیده و سطح کمی و کیفی آنرا افزایش میدهد. این مهارت ها متیوانند روابط انسانی را گسترش داده و بر حوزه شناخت فرد بیفزایند, طوریکه ارتباطاتش با انسانهای از بخش ها و طبقه های متفاوت اجتماعی برقرار گردد. در عین زمان این مهارت ها سطح سلامتی زندگی را بالا برده و زندگی هرچه سالم تری را مهیا می سازند.بصورت کل میتوان ادعا کرد که بکار بستن درست مهارت های زندگی یکی از بهترین راهکارهای ارتقای سلامت روحی و روانی فرد در زندگی فردی و اجتماعی او می باشد که سبب کاهش پدیده های ناپسند مانند اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکولی, خشونت هم از فردی, خانوادگی و اجتماعی, کودک آزاری, ابتلا به بیماری های ناشی از شرایط ناسالم زندگی , ناامیدی, بی هدفی و پوچی در زندگی میگردد. بر عکس این مورد در صورتیکه فرد بتواند از مهارت های زندگی به اندازه لازم و کافی در زندگی خود بهره ببرد او به انسان موفق تری  در زندگی خود هم از لحاظ اجتماعی یا اقتصادی, علمی و یا فکری تبدیل خواهد شد. با در کنارهم گذاری این همه عرصه های موفقیت, یک فرد موفق با بهره گیری از مهارت های زندگی تقدیم جامعه خواهد شد و بر سلامت و پیشرفت آن نیز خواهد افزود.عده را اندیشه بر آن است که افراد بر اساس برخورداری از سطح مهارت های خود به درجه های موفقیت در زندگی نایل میشوند. یعنی هر اندازه که بر مهارت های زندگی خود بیشتر دقت کنیم و بر شکوفایی شان بیفزاییم به همان اندازه انسان موفق تری خواهیم بود و زندگی سالم تری را تمثیل خواهیم کرد. با درنظر داشت این دیدگاه کارشناسان اجتماعی و روانشناسان بر افراد توصیه میکنند تا زمان بیشتری را صرف شناسایی مهارت های زندگی و باروری و پیشرفت شان کنند.


مهارت های زندگی را میتوان دسته بندی های متفاوتی کرد, اما در یکی از معتبرترین دسته بندی ها سازمان یونیسف مهارت های زندگی را در سه سطح دسته بندی کرده است که قرار ذیل میباشند.


دسته نخست عبارت از مهارت های پایه ای, اساسی روانی اجتماعی میباشد که بیشتر دربرگیرنده جنبه های اجتماعی فرد می باشند. دسته دوم عبارت از مهارت های ویژه اند. این نوع مهارت ها کاربردهای ویژه دارند و در شرایط ویژه به درد میخورند.


دسته سوم عبارت از مهارت های کاربردی زندگی میباشند. این نوع مهارت ها بیشترین کاربرد را در زندگی فرد داشته و همیشه و در همه حال به آنها نیاز داریم. این نوع مهارت ها بیشتر زندگی روزمره فرد را دربرمیگیرند.  


در بخش های بعدی این سلسله مقاله ها به دقت هر سطح مهارتی که در برگیرنده ده مهارت برتر زندگی مباشد مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. About the author

160