انسان و مهتاب

Posted on at


انسان و مهتابمهتاب نزدیکترین جسم نورانی سماوی به زمین می باشد و یگانه قمر است که انسانها در آن قدم گذاشته اند. مهتاب نقش های بسیار حیاتی را در جامعه و در سرتاسر کره ایفا می نماید. از مدار مهتاب بخاطر آغاز ماه رمضان ، ایجاد جزر ومد در اقیانوس ها استفاده شده و همچنان برای تعداد زیاد، زمانیکه شما در شب بدون کمک مشعل ( چراغ دستی ) حرکت می کنید، یک کمک کننده سودمند محسوب می شود.


مهتاب تقریباً برابر 50/1 حصه زمین می باشد و هنگامیکه مردم در مورد اینکه چگونه ساخته شده است بحث می کنند، اساساً مهتاب یک سخره بسیار عظیم است.


مرکز مهتاب تقریباً 384000 کیلو متر از مرکز زمین فاصله دارد که در هر 29 روز یک بار گردش ( دور ) می زند. چرخش ثابت مهتاب برای هزاران سال مردم را قادر ساخته تا جهت مقایسه وقت از آن منحیث یک منبع قابل اعتماد استفاده نمایند. در بعضی تقویم ها بشمول تقویم های اسلامی از مهتاب بخاطر تعین آغاز ماه جدید استفاده به عمل می آید. در اطراف مهتاب هیچ هوا وجود نداشته و این بدین است که هم زیاد گرم و هم زیاد سرد می شود یعنی هنگامیکه آفتاب بالای آن می تابد بسیار گرم و در طرف تاریک خویش زیاد سرد میگردد. همچنان این بدین معنی است که مهتاب فاقد آب و هوا چون باران و برف می باشد.


طرف 50 سال قبل ، ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی سابق ( مسابقه فضایی ) را آغاز نمودند. اتحاد شوروی با اعزام سفینه حامل انسان به فضا و فرود آوردن سفینه بدون انسان در مهتاب برنده شد


.


در سال 1961 ایالات متحده امریکا متعهد گردید تا یک انسان را در سطح مهتاب پیاده نماید و قبل از 1970 او را به طور مصئون برگرداند. ایالات متحده امریکا در جولای 1969 به این هدف خود زمانی نائل گردید که دو تن فضا نوردان امریکایی ویکتن کیهانورد دیگر توسط پرواز سفینه اپولو 11 در سطح مهتاب فرود آمدند.


با اخذ تماس با سطح مهتاب ، کیهانورد نیل آرمسترانگ توضیح داشت :"این یک قدم کوچک برای یک مرد و یک گام عظیم برای بشر محسوب میشود".


هر دو فضانورد مدت دونیم ساعت در سطح مهتاب قبا از اینکه به وسیله برگشت خویش به سفینه اپولو 11 باز گردند. جهت جمع آوری نمونه های صخره ها و خاک سپری کردند.


پنج فرود دیگر در مهتاب گرفت که همه آنها توسط ماموریت اپولو اجرا گردیده است ، که آخرین آن در سال 1972 انجام پذیرفت.


و ما معتقد هستیم که این همه نظام شمسی که ما آن را می بینیم که مهتاب نیز از جمله آن هاست تمامی و تمامی این ها، خلق کننده آن ها خداوند لایزال است که همه ما باور داریم.............


و من الله التوفیقAbout the author

160