تنهای تنهایم

Posted on at


تنهای تنها هستم!


تنها بودم اما کسی را تنها نگذاشتم ...............................................


بد بودم اما به کسی بدی نکردم......................................................


تنهای تنها هستم توی این دنیای بزرگ خیلی زیاداصلا کسی نمی گوید من کسی هم دارم ؟؟شاید در ظاهر مانند همه گی شاد و خوشحال باشم ؟ اما کسی نیست که از خودم بپرسد ؟؟ که خوبی ؟


چرا اینقدر آدم ها بد اند چرا؟ چرا؟ اخی من به کی بد کردم که به من از هر طرف بدی می شود


خدای خوبم !خدای مهربانم!


من که به غیر تو کسی را در این دنیای بی پایان ندارم ... ای خدایا تو هر خواسته ام را بر آورده کردی من .....


یه خواسته کوچیک دیگه ای رااز تو دارم . ...خدایا خیلی خیلی به من کمک کردی من از تو آنقدر تشکر میکنم که پایان نداره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


میخواستم بگوییم که چرا این مردمی که براشون کمک می کنم با من اینقدر بد رفتاری می کنند فقط یه هفته کفایت می کنند که من را نبینند . دیگه اصلا انگار نه انگار که من همان کسی بودم که آن ها را کمک کردم


ای خدایا اخی من کی گفتم ؟به من احترام بذارند نه نه نه من مزد خود را ازخودت می خوام


خدایا چی می شد یکی می بود که این بغض هایم را برایش گریه میکردم کمی این درد و رنج هایم به اندک می کشید.


دیگر آنقدر بغض هایم زیاد شده است که این روز ها اگر سرم را بزنید به جای خون اشک می ریزد................


کسی باشد زلال و پاک ...چوشبنم بی ریا باشد


کمی هم مثل ما باشد... به غم ها آشنا باشد


بازهم می گوییم من در دنیا بسیار تنها هستم    About the author

160