جوانان افغان

Posted on at


 جوانان افغان      


آيا شما چه فكر ميكنيد كه جوانان افغان همه آنها با شرايط امكان زنده گي و قابل قبول آنها و خواهشات و آرزو هاي آنها و شرايط خوب و عالي براي تحصيل زنده گي مي كنند؟ .


البته كه نخير :در واقع ميتوان گفت كه جوانان افغان سمبول قهرمانان جهان هستند .چرا كه با وجود شرايط ناگووار جنگ چندين ساله و نارسايهادر همه امور زنده گي شان بخصوص در زمينه تحصيلات عالي و شغل ووظيفه مطابق به دلخواه شان باز هم آرام ننشسته و همواره سعي و تلاش نموده و جدو جهد مينمايند


.


و هم چنان بايد گفت كه بعد از اينكه با هزاران مشكلات و كمبود ي اساتيد مسلكي و نه داشتن كادر هاي علمي در جريان آموزش و نداشتن مواد آموزشي به شيوه اي عصري و مدرن تحصيلات خود را به پايان مي رسانند .


اما مشكلات آنان به پايان نرسيده بايد اسناد تحصلي شانرا در دست داشته و شعبه به شعبه به دنبال وظيفه نظر به رشته اي تحصلي خود بگردند


.


اما بدبختانه در اين جاست كه بايد پول غرض رشوه داشته باشند ويا اينكه کسی از وكلا و يا اشخاص بلند رتبه را بشناسند .در همين جاست كه بعضي از جوانان ما در حارج سفر نموده و عده اي معتاد به مواد مخدر شده و عده اي هم نظر به شرايط ناگوار زنده گي به كار هاي خلاف ميل شان مشغول ميشوند


.


اما باز هم جوانان ما به اين مسكلات مبارزه نموده ميكوشند تا اينكه در همه عرصه ها همگام با كشور هاي ديگر رقابت نموده تا كه مهارت ها و استعداد هايو حلاقيت هاي خود را به ديگر جوانان به رقابت بگزارند .چناچه ما در زمينه ها ورزش شايد آن هستيم كه چظور جوانان ما اشك شادي را در چشمان همه افغانان جاري ساختن .


و همچنان همه ساله ما شايد اين هستيم كه در بين قاري هاي قرآن شريف كه در عربستان بر گزار مشود . همواره مقام نخست را قاري هاي افغان به خود اختصاص مي دهند


                           .


و همچنان در مكاتب خصوصي از طريق انترنت و مراكز ساينس همواره جوانان ما همگام با جوانان در خارج از كشور كار نموده و نبوغ خود را به جهان و جهانيان به ارمغان رسانده اند


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر.About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160