سنگ هفت قلم

Posted on at


معلومات در مورد سنگ هفت قلمسنگ هفت قلم از جمله نفیس ترین و با ارزش ترین آثار هنری دوره رنسانس به شمار میرود و می توان با کمال اطمینان گفت که در جهان مانند آنرا سراغ نداریم.


این سنگ که از جمله عجیب ترین های هنر حکاکی است که طرح و دیزاین آنرا استاد کمال الدین بهزاد و تراشکاری آنرا استاد شمس الدین حکاک ترتیب نموده است.


از آن جائیکه در گذشته ها رواج بوده تا عروسان را با هفت رنگ و هفت قلم آرایش نمایند ، از این سبب سنگ هفت قلم به مانند عروسی است که با هفت قلم آرایش گری شده است.


یکی دیگر از دلایلی که نام آن هفت قلم گذاشته اند اینست که اجرای کاری آن و حکاکی آن در هفت طبقه صورت گرفته است یعنی این سنگ با ارزش داری هفت سطح است که اهمیت هنری آن افزوده شده است.   این سنگ به خواهش سلطان حسین بایقرا در زمان تیموریان در مدت هفت سال با کوشش هنرمندانه استادان، این سنگ نفیس برای گذاشتن بالای قبر خود سلطان ساخته شده بود .


که هرهفته سلطان از استادان ، با اهدای سکه های طلا بازدید می نمود و لی فرزند وی که جوان برومندی بود به نام سلطان غریب میرزا داعی اجل را لبیک گفته و سنگ بالای مرقد وی گذاشته شده است


.


روایتی آمده است که سلطان گفته که سنگ دیگری را برایم آمده بسازید اما هنرمندان با شوخی هنرمندانه خویش گفتند :


ما به مدت هفت سال زندگی شما ضرورت داریم تا آنرا آماده سازیم سلطان با یک عالم تبسم گفت خیر است ما هم به مردن عجله نداریم و انتظار می کشیم.


 About the author

160