وحدت و اتحاد

Posted on at


وحدت و اتحاد بهترین اصلحه در برابر تمام مشکلات و بدبختی ها در یک خانواده و یک کشور است ، وقتی تمام مردم در یک جامعه بین خود اتحاد و همکاری داشته باشند و یار و همکار خود باشند هیچ کس نمیتواند کوچکترین ضرری را بر کشور وارد نماید ، وقتی وحدت در یک جامعه باشد مردم آن جامعه بهترین زندگی را خواهند داشت و بزودی پیشرفت های بزرگی نصیب شان خواهد گردید


 


کشور ما افغانستان در گذشته مورد تجاوز بسیاری از کشور ها قرار گرفته است اما با وجودی که یک کشور فقیر بود و تجهیزات کمتری داشت هیکس نتوانست آنرا اشغال کند . چرا ؟ چون بزرگان مان در بین خود اتحاد داشتند و با همان نیروی کم شان و عدم تجهیزات کافی با شجاعت ها و دلاوری هایشان اجازه ندادند که این کشور تحت استعمار کسی در بیاید و مردانه وار جنگیدند و برای وطن خویش خدمت کردند – البته نادیده بگیریم خائنیینی که در بینشان بودند    


 


فرضاَ در یک خانه اگر همه با هم همکار و همراه باشیم و در وقت مشکلات با یکدیگر یاری و همکاری داشته باشیم . بین خود احترام و صمیمیت داشته باشیم هیچکس و هیچ چیز نمیتواند نظم خانهء ما را برهم بزند و خوشی های ما را از ما جدا کند و بین ما نفرت و دوری ایجاد نماید


 


باید همیشه کوشش کنیم وحدت و هم بستگی را پیشهء خود ساخته و در جامعهء خود پیاده کنیم تا یک زندگی آرام و راحت در کنار خانواده و هموطنان خویش داشته باشیمنویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/105131/105131About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160