جوانی

Posted on at


جوانی بهترین و بهاری ترین فصل زندگیست ، جوانی فصلیست که بهترین لذت ها را میتوان از این فصل احساس کرد ، جوانی فصل پیشرفت هاست و با این فصل میتوان به بسیاری از چیز هایی دست یافت که در هیچ موقع از زندگی نمیتوان به آن دسترسی داشت . در ایام جوانی انسان شاداب تر و تازه تر از همیشه است و توان انجام هر کاری را دارد و با اشتیاق و علاقه انسان فعالیت هایش را انجام میدهد


 


ایام جوانی زود گذر است و چیزی که بگذرد بر گشتی ندارد ، باید تلاش کنیم تا که جوانیم و قدرت جوانی در وجود مان است همیشه در پی کاری و چیزی باشیم تا فایده و توشه ای برای آیندهء مان داشته باشد ، این ایام با ارزش را بیهوده نگذرانیم و بکوشیم تا وقتی که توان داریم کاری کنیم که همه از ما خوش و راضی باشند و هرگز باعث آزار دل کسی نباشیم و یک جوان مفید و خوب برای همه باشیم


 


وقتی ایام جوانی گذشت دیگر آن قدرت و توان و حوصله برای مان باقی نمیماند و نیاز داریم تا گوشه ای در آرامش کامل استراحت نماییم پس باید در جوانی تلاش کنیم و زحمت بکشیم و وقت مان را صرف کارهای بیهوده نسازیم تا در ایام پیری و ناتوانی راحت و آسوده زندگی کنیم و محتاج و درماندهء کسی نباشیم


 


اگر چه بسیاری از گفته ها به جوانان بااستعداد افغان بیهوده بنظر میرسد ، اما در آینده ای نزدیک یقین خواهند نمود که ضرر نمودند و امیدوارم که آن موقع دیر نشده باشد و راهی برای گریز از بیراهه ها داشته باشند . سربلندی تمام ملت افغان را خواهانم


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/107007/107007About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160