افزایش قربانیان ویروس ایدز

Posted on at


ایدز:

مریضی لاعلاجی که متخصصین و داکتران نابغه ء دنیا نتوانستند برای درمان آن راه حلی را پیدا کنند.

نظر به تحقیقات دانشمندان و عالمان طب  ویروس ایدز برای اولین بار توسط انسان در سالهای اول قرن بیستم با شکار کردن گوشت حیوانی بنام (شمپانزه) بوجود آمد. زمانیکه انسان گوشت شمپانزه را منحیث تغذیه ی خود قرار داد ، ویروسی که آلوده به خون شمپانزه بود وارد هورمونهای خون انسان شده و انسان را به این مریضی لاعلاج دچار ساخت.شیوع این بیماری روز به روز افزایش یافته و در مدت بسیار کمی قربانیان زیادی را به همراه خود داشته است.

قبرستان بیماران ایدزی

طبق تحقبقات و گزارشات تا سال 1386 چهل میلیون (40) بیماران مبتلا به ایدز  در دنیا زندگی میکردند و 30 میلیون نفر جان خود را در اثر مبتلا شدن به این بیماری جانهای خود را از دست دادند.این بیماری اگر فضای درستی برای رشد نداشته باشد و بدن مقاومت و تغدیه ء خوبی نداشته باشد این ویروس نمیتواند در بدن انسان ریشه بدواند و خود به خود از بین میرود.ایدز در محلی که گرم و مرطوب باشد بیشتر رشد میکند.

افزایش  و پیشرفت این ویروس در مناطق غرب ، مردم را به وحشت انداخته ، زیرا کسی  که به این مریضی سخت گرفتار شود راه دوباره بازگشت و نجات آنها از این بدبختی ناممکن میباشد.

اما خبر خوشحال کننده و خبری که ما را به امید واداشته است اینست که این بیماری از هر طریقی به دیگر افراد مسترد نمی شود.

راه هائیکه ویروس ایدز را نشر میسازد و باید از انجام آن خودداری کرد طبق ذیل است:

  • هم جنس بازی (داشتن روابط جنسی با افرادیکه به این ویروس  مبتلا هستند)
  • معتادان مواد مخدر که از دواهای وریدی مصرف میکنند و معتادانی که از طریق زرق ، سوزن ، پیچکاری و دیگر مواد نوک تیزِ مبتلا به ویروس مصرف مکنند.
  • استفاده ء مکرر از خونهای تست شده آزمایشگاهی
  • استفاده از سوزن ، تیغِ ریش مبتلا به ویروس
  • خالکوبی و تاتو
  • فرزند مادران باردار که به این مریضی گرفتار هستند

این ویروس از طریق دست دادن ، استفاده از ظرف غذاییِ بیمار ، پوشیدن لباس های بیمار، نشست و برخاست و صحبت با بیمار به دیگران انتقال نمی یابد و شخص ایدزی به احتی میتواند در اجتماع زندگی کند.

زهرا نزهت

 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160