خشونت های خانواده گی

Posted on at


 

     

خشونت یکی ار تاسف بر انگیز ترین واژه در یک جامعه است که در اثر آن پلیدی های زیاد و ناگوار در جامعه به بار می آید. خشونت انواع مختلف دارد که از آنجمله می توان خشونت های خانواده گی را نام بردتمام نابسامانی و زورگیری ها در یک خانواده از طرف یکی از اعضای خانواده بخصوص مردان بنام خشونت های خانواده گی یاد می شود)که باعث بوجود آمدن خونریزی، قتل خودکشی و.... حادثات می شودو ما همه ساله شاهد این خشونت ها در جهان بخصوص در افغانستان هستیم 

و اما خشونت در افغانستان عملی مه تقزیبا 80 فیصد مردم جامعه به آن درگیر هستند.و هر روز بین خانواده ها در جامعه افزایش می یابد و بارز ترین دلیل آنهم جدی نگرفتن این عمل غیر اخلاقی از طرف دولت است همچنان بی سوادی ،فقر اقتصادی و مختل شدن افراد به مواد مخدر را نیز می توان از دلایل آن گفت. و بطور مثال می توان از ستاره خانمی که از طرف شوهرش مورد خشونت قرار گرفت نام برد. گرچه دوباره مورد تداوی قرار گرفت اما باز هم بدترین خاطره برای وی و فرززندانش است و همیشه همانند یک کابوس از آن حراس خواهد داشت و همین است که او را یک شخص بی جرات و عقب مانده در جامعه معرفی می کند

 واما خشونت های خانواده گی بالای فرزندان یک خانواده چی تاثیر دارد؟ -

 اگر گاهی به این فکر کنیم که چرا جامعه افغانستان ااینقدر عقب تر نسبت به دیگر جامعه ها است این را پیدا خواهیم کرد که دلیل آن خشونت های خانواده گی است چون هنگامی که افراد در یک خانواده با هم درگیری یا جنگ می کنند باعث می شود که فرزندان یک خانواده بی جرات، افسرده ،گوشه نشین و حتی وحشت زده از کار به بار آیندو هنگامی که افراد یک جامعه این ظرفیت ها را نداشته باشد جامعه بدون حرکت باقی می ماند و بالاخره این خاموشی ها و بی حرکتی ها جامعه را بسوی عقب مانی ،رفتن به طرف نا امنی و دست درازی کشور های دیگر سوق می دهد

 پس راهکار این خشونت ها چیست؟-

برای اصلاح کردن جامعه از خشونت های خانواده گی باید اولا واکنش مسئولان دولت در مقابل این اعمال تند تر شود و ثانیا سواد توسعه یابد تا سطح آگاهی مردم بالا رود و باید ظرفیت های کاری در جامعه ایجاد شود همچنان مراکز ترک اعتیاد با اخذ فیصدی کم پول فراهم گردد و یک موضوع بسیار مهم دیگر اینست که باید ازدواج بطور دلخواه برای پسران و دختران صورت گیرد چون وقتی یک زوج با هم توافق نداشته باشند باز هم خشونت های خانواده گی را به بار می آورد و فرزندان آنها نیز به راه های خلاف کشانیده شده و فساد را ایجاد می کند و هنگامی که این اصلاحات تطبیق شود خشونت ها کاهش یافته و کشور به سوی ترفی نائل می گردد160