انتخاب

Posted on at


انتخاب
همیشه خوب را انتخاب کنید
انتخاب کلمه یست که سر نوشت وزندگی انسان را میسازد انتخاب شاید یک کلمه ساده باشد اما از زندگی مهمتر به نظر میرسد از ابتدایی تولد پدر ومادر بخاطر نام به طفل شان دنبال انتخاب میگردند تا دم مرگ پس انتخاب مهم است در زنده گی .زندگی کاملا با انتخاب بوجود میاید وبا انتخاب ختم میشود همین انتخاب است که انسان را خوشبخت یا بدبخت میسازد سرنوشت یک کشور جامعه ملت و.... انتخاب به خاطر بهتر زندگی کردن ورسیدن به راه های بلند وبه اوج رسیدن مانند یک علم غیب انسان را رهنمایی میکند .


انتخاب مانند چراغیست که ره تار وتاریک را همچو روز روشن میسازد سرنوشت یک کشور وملت به دست انتخاب خود ملت است شخصیت هر شخص از انتخاباتش در زندگیش مشخص میشود همین انتخاب است که انسان میتواند حتی تقدیراش را عوض کند . انتخاب است که خوب وبد را به زندگی بوجود میاورد.انتخاب سلیقه وزندگی را به عالم همچو کتاب بیان میکند .افغانستان که تا حال توسعه نیافته وهنوز به حالت اولیش پیش میرود از انتخاب همن ملتش است که به این سرنوشت گیر مانده و چرا تا حال مردمش تا حال با فقر وفاقه دچار است از انتخاب همین مردم است ونمیفهمام که چرا دیگه ملت وکشور را مقصر میسازند .

 
در افغانستان همه مشکلات از تاثیر همین انتخابات شان است در انتخاب وکلا .شورای وزیران حتی ریس جمعور از فریب وقدرت کار میگیرن وانتخاب میکنن وارزو یک جامعه پیشرفته را هم دارن به خاطر 2 قران پول خود .فامیل .حتی به خاطر دورغ های بی معنا زندگی خود را به فنا میسپارند چون زیاد ساده وانتخاب اصلا ندارن .حتی از نظر انتخاب لباس وقتی یک پیراهن به تن یکی میبینند وخوش شان میاید به عوض اینکه برن ازو لباس بهتر وزیبا تر به خو بیگیرن میرن همان پیراهن را اماده کده یا جور میکنند می پوشند این خود نماینگر انتخاب است که به نظر من اصلا انتخاب ندارن وبی سلیقه گی شان به مه واضع میشه .


پس به خاطر خود زیبا انتخاب کنید تا زیبا به نظر برسید وزیبا زندگی کنید
شعار دختران که انتخاب خوب دارن اینست که (انتخاب ما سرنوشت ماست )
انچه به شان شما میزیبد بپسندید به ارزوی انتخاب خوب ...
About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160