جوان موفق چه کسی است؟

Posted on at


 يك جوان موفق نخست از همه باید آیین اسلام را پزیرفته باشد و به اصول آن استوار باشد زیرا مافوق همه خوبیهاست


 و درسخن دوم جوانی موفق است که استعداد هایش را بسنجد و باورش کند


جوان موفق کسی بوده می تواند که معیارات و ویژه گی های موفقیت را در زندگی اش داشته و به آن نهایت توجه را داشته باشد


معیار های موفقیت یعنی هدف داشتن، صبور بودن پر کار بودن مؤثریت، مسئولیت پذیر و داشتن اعتماد به نفس بالا


 


 داشتن اعتماد به نفس بلند کمک می کند تا بالای توانایی خود باور کند روی همین باور برنامه ریزی دقیق کرده کار بیشتر می کند و به اهدافش نایل می شود اگر صد بار افتاد یکصد و یکبار برخیزد نباید نرسید به اهداف اورا نا امید بسازد و اعتماد به خودش را ازدست دهد


برنامه ریزی و پلان داشتن بسیار مهم است کسی که آرزو میکند یک جوان موفق باشد قبل از همه یک پلان بسنجد و طبق پلان کارهایش را تنظیم نماید تا از بعضی امورات و اهدافش باز نماند البته باید گفت که پلان جزء هدف است که قبلا" طرح می گردد تا وظایف مطروحه در زمان معین و مشخص خودش انجام شود 


 


جوان موفق وابسته به کمک دیگری نیست بالای توانایی های خودش باور دارد توانایی های خودش را میداند و چشمش به دست دیگران نیست  یعنی در حد و توان خود دارد نه در حد دیگران


همیشه امیدوار است خیالات و انوخته های منفی ندارد زندگی را دوست دارد تلقین می کند که مانند کوه سنگین است و هیچ بادی او را نمی تواند بلرزاند، آنقدر تصمیم میگیرد تا بلاخره استاد تصمیم می شود ولو که نتواند برای کلیه تصامیم اش جامهء عمل بپوشاند چون میداند شر و خیر از جانب الله ج است بناء" ناامید نمی شود بار بار تصمیم می گیرد و در رسیدن به آن نهایت تلاش را می کند


افکار مزاحم


  را در ذهنش راه نمی دهد این یکی از رمز های مؤفقیت اش است میل به تغییر و تکامل دارد بیشتر زحمت می کشد و بیشتر می آموزد


 


در کوشش هرچه بهتر شدن روابطش با فامیل و اطرافیانش است وقت برای همه دارد برای تفریح اش نیز برنامه ریزی می کند از جوانی اش بهترین و مثمر ترین ترین استفاده را میبرد و نام نیک و شهرت نیکی برایش کسب می کند البته باید گفت که بعضی ها فکر می کنند مشهور بودن و شهرت داشتن مؤفقیت است ولی به باورمن  شهرت نمی تواند برای جوان مؤفقیت ببخشد زیرا برعلاوهء اینکه جوان در انجام امور نیک مشهور می شود  کار های برخلاف و زشتی نیز وجود دارد که سبب کسب شهرت می شود


بنا" شهرت زمانی می تواند مؤفقیت باشد که با انجام امور نیک کسب گردیده باشد


بلاخره یک جوان مؤفق آرزوی نیک و باورهای درست دارد


 


نویسنده: فرشته رازبان


 


 


 


 


 


 About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160