زن یعنی جلوه پاکی و آرامش

Posted on at


آیینه ی قد نمای خورشید زن است

گهواره مخملی امید زن است

گیسوی زن نمایانگر پرچم آزادیست!   دستان پرلطافت و آغوش مهربانش برای انسانها  زنده گی میبخشد . جامعه موفق فقط با وجود زنان میتواند تبارز کند . چنانچه میگویند  که زنان نیمی از پیکر جامعه اند .

در آفرینش زن آنقدر زیبای و ظرافت بکار رفته است که اگر دستانش را به عنوان گلی بکاریم برای همیشه سبز خواهد ماند.

  پیامبران ،قهرمانان و بزرگمردان در دامن پرمهر زن که همانا مادر است پرورش یافتند ......چنانچه میگویند پشت هر مرد موفق یک زنی وجود دارد که سبب موفقیت مرد میشود .

زن در جامعه به منزله ی ستون سقف خانه است .دین مقدس اسلام نیز به جایگاه زن ارج نهاده است.

پس می ستایمت ای بنیان گذار هستی!

روزت مبـــــــــــــــــــــارک!

 

 

 

 

 About the author

saranikzad

Student at Mahjubaherawi High School.
Interested to writing topics ,study knowledge books .

Subscribe 0
160