لبخند

Posted on at


لبخند
لبخند زیبا ترین کلمه ایکه زندگیم شکل دیگه به خود میگیره ودلم از هوای ازادی وعشق واحساس سرازیر میشود لبخند بزن حتی اگه زندگی به میلت نیست . اگر هر لحظه عمرت برخلاف میلت است یا حتی کسی که دوستش داری به تو هیچ احساسی نشان نمیده که شاید ای بدترین مشکل یک انسان باشد اما لبخند بزن و به دنیا. مشکلاتت  یا به غمهایت نشان بده که مه باداشتن این همه مشکلات بازم لبخند میزنم واین یک نقطه یست برای شروع بهتر


لبخند بزن حتی اگر مشکل هم است شاید هیچ کس به اندازه مه مشکل نداشته باشه خصوصا روح وروانش اما همیشه با وجودیکه بریم زیاد سخت است بازم کوشش میکنم لبهایم از لبخند همشه شاداب وتازه باشه و این شاید تنها رمز موفقیتم در زندگی باشه همیشه مردم در تلاش این بودن که به طرف مه انگشت انتقاد بلند کنن گاهی حتی موفق هم شد اما هر لبخندم به انها نیزه بود که در برابر ان درد وعذاب جهنم را ترجیع میدادن.


در هر لحظه فقط بخند که این ضعف روزگار تلخت است کسی که همیشه هر دقه لحظاتش را با خنده سپری میکنه مه دوستش هستم شاید هر کس به تصاویر وخودم بیبینه شاید بگه این دختر خوشبخت ترین دختری است که دیدم اما این طور نیست قلبم فقط .... لبخند یک امیدیست که به دست اوردنش کمی سخت اما از دست دادنش اسان است پس هیچ وقت چیزی که دوستش دارین نذارین به ساده گی از دستش بدین .


لبخند همچو غنچه یست که اگر در لبان کسی قرار گیرد چون گل میشگوفد وطراوت وزیبای اش را نمایان میکند لبخند تنها دوای برای از بین بردن غمهاست زمانیکه انسان لبخند میزنه سه ارزو در قلبش چون گل باز میشه ارزوی چون حل شدن مشکلات . فراموشدنش . وایجاد یک رویایی که انسان به دنیایی خودش میبرد .لبخند زیباست با قرارگرفتنش بر لبایت به تو هم زیبایی میبخشد لبخند شکریست که تمام دقیقه های تلخ زندگیت را شیرین میسازد بخند تا زیبا شوی  "به امید لبخند زیبایت "          About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160